Bityno pasas

Leidimo kodas:: PAS30356

Bityno pasas išduodamas fiziniam ar juridiniam asmeniui laikančiam bites bitynuose
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Bityno savininkai ar atsakingieji asmenys, norintys gauti bityno pasą, turi kreiptis į atitinkamą teritorinę VMVT.
Terminai
0
Ne ilgiau kaip 20 kalendorinių dienų.
Reikalingi dokumentai
Laisvos formos prašymas, nurodant savininko ar atsakingojo asmens: 1. vardą; 2. pavardę; 3. pareigas; 4. bityno pavadinimą; 5. kontaktinius duomenis.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu