Bendras įvežimo dokumentas negyvūniniam maistui iš kai kurių trečiųjų šalių

Leidimo kodas:: PAS30357

BĮD (forma) turi būti pildomas visoms reglamento (EB) 669/2009 priede (žr. pakeitimus) ir reglamento (EB) 1152/2009 1 straipsnyje nurodytoms siuntoms, importuojamoms iš trečiųjų šalių įvežant jas į laisvuosius sandėlius, muitinės sandėlius, laikinojo prekių saugojimo sandėlius (importo ir eksporto terminalus), kurių valstybinę kontrolę (dokumentinę) pradeda pasienio veterinarijos posto veterinarijos gydytojas, užbaigia (atitikties ir fizinė kontrolė) teritorinių VMVT pareigūnai. Pasienio veterinarijos posto veterinarijos gydytojas užpildęs BĮD II dalies 1-10 langelius, pažymi apie atliktą negyvūninio maisto siuntos dokumentinį tikrinimą, siunta nukreipiama tolimesniam veterinariniam tikrinimui teritorinės VMVT pareigūnui, kuris užpildęs BĮD II dalies 11-21 langelius priima sprendimą (pvz.: tinkama išleisti į laisvą apyvartą (žmonių maistui, tolimesniam perdirbimui, pašarams ar kita), netinkama vidaus rinkai (nurodo sugrąžinti, sunaikinti, perdirbti, naudoti kitais tikslais). Pastaba: BĮD nepildomas tik tuo atveju, jeigu negyvūninio maisto siunta išvežama į trečiąją šalį.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
BĮD I dalis turi būti pateikiama pasienio veterinarijos postui iš anksto (faksu, elektroniniu paštu ar kt. būdu) likus mažiausiai vienai darbo dienai iki siuntos atvežimo į pasienio veterinarijos postą.
Terminai
0
BĮD baigiamas pildyti ir išduodamas atlikus negyvūninio maisto siuntų nurodytų reglamento (EB) 669/2009 priede (žr. pakeitimus) ir reglamento (EB) 1152/2009 1 straipsnyje, teritorinės VMVT pareigūnui atlikus tikrinimus, užbaigus valstybinę negyvūninio maisto siuntos kontrolę.
Mokesčiai

už paslaugą imama konkrečių valstybės rinkliavos dydžių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2011, Nr. 159-7522) nustatyta valstybės rinkliava: 4.2958.1. gyvūninių produktų ir pašarų, išskyrus tuos, už kurių valstybinę veterinarinę kontrolę gyvūninius produktus ir pašarus siunčiantys ūkio subjektai moka valstybės rinkliavą pagal 4.2952 punktą, siuntos tikrinimą ir sertifikavimą 8,69 Eur (30 Lt) 4.2958.2. gyvūninių produktų / žaliavų veterinarijos pažymėjimo išdavimą 2,9 Eur (10 Lt) 4.2958.3. importuojamo negyvūninio maisto siuntos kontrolę 13,9 Eur (48 Lt) 4.2958.4. importuojamo negyvūninio maisto ir negyvūninių pašarų, kuriems taikoma sustiprinta kontrolė ir išduodamas bendrasis įvežimo dokumentas, siuntos kontrolę 17,38 Eur (60 Lt)

Reikalingi dokumentai
BĮD I dalis
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu