Bankroto administratoriaus pažymėjimas

Leidimo kodas:: PAS30008

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotas dokumentas, kuriuo fiziniam asmeniui suteikiama teisė teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1.Paslaugų gavėjas pateikia Departamentui: - nustatytos formos prašymą leisti laikyti kvalifikacijos egzaminą ir įrašyti jį į įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą (toliau - Sąrašas); - asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir (ar) jo kopiją; - išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir (ar) jo kopiją; - dokumentus, patvirtinančius ne trumpesnį kaip 2 metų administratoriaus padėjėjo darbo stažą per paskutinius 3 metus arba ne trumpesnį kaip 5 metų įmonės vadovo darbo stažą per paskutinius 7 metus, arba dokumentus, įrodančius, kad jis teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas advokatu (sprendimo pripažinti advokatu kopiją ar advokato pažymėjimą). 2. Departamentas praneša Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijai (toliau - Komisija), kai pateikusiam Prašymą asmeniui leidžiama laikyti kvalifikacijos egzaminą; 3. Komisijos sekretorius, Komisijai gavus nurodytą Departamento pranešimą, apie sprendimą leisti laikyti kvalifikacijos egzaminą, pagal Prašymų pateikimo eiliškumą, nurodytą Prašymo pateikimo datą ir registravimo numerį praneša Prašymą pateikusiam asmeniui apie kvalifikacijos egzamino laikymą. Pranešime nurodoma kvalifikacijos egzamino laikymo data, vieta ir laikas; 4. Asmuo gali laikyti kvalifikacijos egzaminą Komisijos sekretoriui nustačius, kad asmuo sumokėjo rinkliavą už egzamino laikymą. 5. Komisijos posėdžio protokolą Komisijos sekretorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio protokolo pasirašymo dienos pateikia Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai (toliau - Ūkio ministerija) ir Departamentui; 6. Paslaugų gavėjui bankroto administratoriaus pažymėjimas išduodamas asmeniškai Departamente arba išsiunčiamas registruotu laišku; 7. Kai pažymėjimą pageidaujama atsiimti asmeniškai, pranešime apie Ūkio ministerijos priimtą sprendimą išduoti pažymėjimą, nurodomas laikas, kada Departamente išduodami pažymėjimų originalai, ir nurodoma, kad pažymėjimas bus išduotas tik sumokėjus rinkliavą už pažymėjimo išdavimą; 8. Paslaugų gavėjas į Sąrašą , kuriam išduodamas bankroto administratoriaus pažymėjimas, bus įrašytas Taisyklių nustatyta tvarka.
Terminai
0
1. Paslaugų gavėjo prašymą leisti laikyti kvalifikacijos egzaminą Departamentas turi išnagrinėti ir pateikti Komisijai ne vėliau kaip per 13 darbo dienų nuo Prašymo registravimo Departamente dienos; 2. Komisijos sekretorius, Komisijai gavus nurodytą Departamento pranešimą, apie sprendimą leisti laikyti laikyti kvalifikacijos egzaminą, paslaugų gavėjui praneša raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Departamento pranešimo dienos; 3. Kvalifikacijos egzaminas turi įvykti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Prašymo gavimo Departamente dienos; 4. Kai pažymėjimą pageidaujama atsiimti registruotu laišku, Departamento pranešime nurodoma, kad pažymėjimas bus išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo rinkliavos už pažymėjimo išdavimą sumokėjimo dienos; 5. Bankroto administratoriaus pažymėjimas turi būti išduotas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo kvalifikacijos egzamino išlaikymo dienos.
Mokesčiai

Už bankroto administratoriaus kvalifikacijos egzamino laikymą - 68,06 Eur (235 Lt) Už bankroto administratoriaus pažymėjimo išdavimą - 15,35 Eur (53 Lt)

Reikalingi dokumentai
Departamentui pateikiami dokumentai: 1. Prašymas leisti laikyti kvalifikacijos egzaminą; 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija; 4. Darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijos arba advokato pažymėjimo kopija.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu