Augalų apsaugos produkto registracijos liudijimo išdavimas

Leidimo kodas:: PAS30478

Pareiškėjai, norintys užregistruoti augalų apsaugos produktus, pateikia prašymus ir dokumentus tarnybai. Įvertinama registravimui pateiktų produktų ir jų veikliųjų medžiagų tapatumas, fizikinės ir cheminės savybės, analizės metodų galiojimas, toksikologiniai ir metabolizmo tyrimai, likučiai augaluose, augaliniuose produktuose ir ant jų, ekotoksikologiniai tyrimai, išlikimas ir pasiskirstymas aplinkoje bei efektyvumas registravimui Lietuvoje ir atliekant zoninį (Šiaurės zonoje) vertinimą. Įvertinus visus duomenis, jei identifikuojamas saugus naudojimas, produktas įregistruojamas. Sprendimas priimamas tarnybos direktoriaus įsakymu ir skelbiamas tarnybos internetiniame puslapyje. Registracijos savininkui išduodamas Augalų apsaugos produkto registracijos liudijimas ir patvirtinama etiketė, skirta produkto tiekimui į Lietuvos rinką. Registruotų augalų apsaugos produktų sąrašai ir jų etiketės skelbiami tarnybos internetiniame puslapyje www.vatzum.lt
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pareiškėjai, norintys užregistruoti augalų apsaugos produktus, pateikia prašymus ir dokumentus tarnybai vadovaudamiesi šiais reglamentais: Komisijos reglamentas (ES) Nr. 283/2013, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nustatomi duomenų apie veikliąsias medžiagas pateikimo reikalavimai ; Komisijos reglamentas (ES) Nr. 284/2013, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nustatomi duomenų apie augalų apsaugos produktus pateikimo reikalavimai
Terminai
365 (Kalendorinės dienos)
Sprendimas dėl Augalų apsaugos produkto registracijos liudijimo išdavimo arba atsisakymo jį išduoti priimamas per metus nuo dokumentų, reikalingų leidimui išduoti, gavimo dienos arba jei vertinimo metu paaiškėja, kad reikalingi papildomi duomenys, šis laikotarpis gali būti pratęsimas ne ilgiau nei 6 mėnesiams . Zoninio vertinimo metu viena iš zonos valstybių narių įvertina pateiktus duomenis apie augalų apsaugos produktą ir parengia registracijos ataskaitos projektą. Kitos zonos valstybės narės teikia komentarus šios registracijos ataskaitos projektui. Zoninė valstybė narė apibendrina gautus komentarus, į juos atsižvelgia, parengia galutinę registracijos ataskaitą ir priima sprendimą dėl augalų apsaugos produkto. Kitos zonos valstybės narės, kurioms pateiktas prašymas, priima sprendimą per 120 dienų nuo produkto registracijos zoninėje valstybėje narėje
Mokesčiai
6226.0 (EUR)
Valstybės rinkliava už augalų apsaugos produkto: Registravimą: - profesionaliajam naudojimui – 6226 eurai; - neprofesionaliajam naudojimui – 1158 eurai.

4257.0 (EUR)
Registravimo atnaujinimą: - profesionaliajam naudojimui – 4257 eurai; - neprofesionaliajam naudojimui – 579 eurai.

6226.0 (EUR)
Laikiną registravimą: - profesionaliajam naudojimui – 6226 eurai; - neprofesionaliajam naudojimui – 579 eurai

579.0 (EUR)
Registravimą mažais plotais auginamiems augalams

289.0 (EUR)
Registravimo atnaujinimą mažais plotais auginamiems augalams

16160.0 (EUR)
Registravimą arba registravimo atnaujinimą, kai Lietuvos Respublika yra zoninė vertinimo ataskaitos rengėja

4344.0 (EUR)
Registracijos kitose ES valstybėse pripažinimą: - profesionaliajam naudojimui - 4344 eurai; - mažais plotais auginamiems augalams – 144 eurai.

2896.0 (EUR)
Mažos rizikos augalų apsaugos produktų registravimą Lietuvoje arba registravimo atnaujinimą, kai ataskaitos rengėja yra kita Šiaurės zonos arba ES valstybė narė

Mokėjimo rekvizitai
Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5743
LT247300010112394300 Swedbank, AB
Reikalingi dokumentai
Pareiškėjai, norintys užregistruoti augalų apsaugos produktus, pateikia prašymus ir dokumentus tarnybai vadovaudamiesi šiais reglamentais: Komisijos reglamentas (ES) Nr. 283/2013, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nustatomi duomenų apie veikliąsias medžiagas pateikimo reikalavimai ; Komisijos reglamentas (ES) Nr. 284/2013, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nustatomi duomenų apie augalų apsaugos produktus pateikimo reikalavimai
Prašymo forma
Pareiškėjai, norintys užregistruoti augalų apsaugos produktus, pateikia prašymus ir dokumentus tarnybai. Įvertinama registravimui pateiktų produktų ir jų veikliųjų medžiagų tapatumas, fizikinės ir cheminės savybės, analizės metodų galiojimas, toksikologiniai ir metabolizmo tyrimai, likučiai augaluose, augaliniuose produktuose ir ant jų, ekotoksikologiniai tyrimai, išlikimas ir pasiskirstymas aplinkoje bei efektyvumas registravimui Lietuvoje ir atliekant zoninį (Šiaurės zonoje) vertinimą. Įvertinus visus duomenis, jei identifikuojamas saugus naudojimas, produktas įregistruojamas. Sprendimas priimamas tarnybos direktoriaus įsakymu ir skelbiamas tarnybos internetiniame puslapyje. Registracijos savininkui išduodamas Augalų apsaugos produkto registracijos liudijimas ir patvirtinama etiketė, skirta produkto tiekimui į Lietuvos rinką. Registruotų augalų apsaugos produktų sąrašai ir jų etiketės skelbiami tarnybos internetiniame puslapyje www.vatzum.lt
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Kristina Valionienė, Augalų apsaugos produktų registravimo skyriaus vedėja
kristina.valioniene@vatzum.lt, +37052624940

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu