Augalo paso išdavimas

Leidimo kodas:: PAS30103

Tai oficialus dokumentas, įrodantis, kad laikomasi teisės aktų nuostatų, susijusių su augalų sveikatos standartais ir specialiais reikalavimais, ir kuris yra vienodas visoje Europos Sąjungoje nepriklausomai nuo augalinės produkcijos rūšies bei parengtas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos arba turinčių raštišką tarnybos leidimą asmenų ir išduotas vadovaujantis augalo paso išdavimą reglamentuojančiomis taisyklėmis.
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Ūkio subjektas kreipiasi į Tarnybą ir pateikia nustatytos formos prašymą dėl augalo pasų surašymo turimai sodinamajai medžiagai. 2. Tarnybos teritorinio padalinio pareigūnas atlieka ūkio subjekto sodinamosios medžiagos sveikatingumo patikrą. 3. Sveikatingumo reikalavimus atitinkančiai sodinajai medžiagai surašomi augalų pasai.
Terminai
0
Nenustatytas
Reikalingi dokumentai
Prašymą pagal Augalininkystės tarnybos parengtą formą, kurį užpildo pareiškėjas kartu su Augalininkystės tarnybos regioninio skyriaus specialistu, atlikusiu augalų ir/ar augalinių produktų, kuriems būtini augalų pasai, sveikatingumo patikrą.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Rasa Žitkuvienė, Fitosanitarijos skyriaus vedėja
rasa.zitkuviene@vatzum.lt, +37052724675

Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Galutinė administracinė paslauga. Priimant prašymą atkreipiamas dėmesys į tai: • ar pareiškėjas yra registruotas Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre; • ar nurodyta visa būtina informacija; • ar ūkyje nėra aptikta kenksmingųjų organizmų.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu