Apsaugos darbuotojo pažymėjimas

Leidimo kodas:: PAS30544

Apsaugos darbuotojo pažymėjimas išduodamas asmenims, planuojantiems darbintis saugos tarnybose ar saugos padaliniuose, turinčiuose licenciją užsiimti asmens ir turto sauga. Dirbti apsaugoje neturint reikiamos kvalifikacijos galima vos tris mėnesius. Būtent tiek laiko darbuotojas gali eiti apsaugos darbuotojo-stažuotojo pareigas, o per šį laiką privalo baigti kursus ir išlaikyti egzaminą policijoje.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Norintieji dirbti apsaugos darbuotojais pirmiausia turi būti baigę apsaugos darbuotojų mokymų kursus ir išlaikę vyriausiojo policijos komisariato organizuojamą egzaminą ir tik tuomet kreiptis į Policijos departamentą dėl Apsaugos darbuotojo pažymėjimo.
Mokesčiai

2,90 Eur (10,00 Lt) Dokumento laminavimas: 0,46 Eur (1,57 Lt)

Reikalingi dokumentai
Prašymas Pažyma, patvirtinanti, kad asmuo išlaikė egzaminą pagal Apsaugos darbuotojo mokymo programą, arba dokumentas, patvirtinantis asmens užsienio valstybėse ar Lietuvoje įgytos apsaugos darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimą, arba dokumentas, patvirtinantis, kad vidaus reikalų statutinės įstaigos pareigūnas turi teisę tarnybos metu nešiotis šaunamąjį ginklą, arba dokumentas, patvirtinantis, kad buvęs šių įstaigų pareigūnas turėjo teisę tarnybos metu nešiotis šaunamąjį ginklą; sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (forma Nr. 047/a), kurioje nurodyta, kad asmens profesija - apsaugos darbuotojas, arba asmens medicininę knygelė (sveikatos pasas) (forma Nr. 048/a), kurioje nurodyta, kad asmuo dirba apsaugos darbuotoju, arba medicininio patikrinimo išvada (forma Nr. 049/a); viena nuotrauka (3x4 cm), jeigu jos Policijos informacinėje sistemoje nėra; asmuo, pageidaujantis gauti inkasatoriaus pažymėjimą (apsaugos darbuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vykdyti inkasavimą), papildomai pateikia saugos tarnybos ar saugos padalinio tarpininkavimo raštą.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Prašymas dėl egzamino laiko suderinimo
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu