Turto arba verslo vertintojo eksperto kvalifikacijos pažymėjimas

Leidimo kodas:: PAS30660

Fiziniam asmeniui, išlaikiusiam turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminą, suteikiama nekilnojamojo turto, kilnojamojo turto arba verslo srities vertintojo asistento (žemiausia), vertintojo (aukštesnė) arba vertintojo eksperto (aukščiausia) kvalifikacija (toliau - turto arba verslo vertintojo kvalifikacija) ir jam išduodamas turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimas.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Turto vertinimo priežiūros tarnyba suteikia turto arba verslo vertintojo kvalifikaciją ir išduoti turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimą, kai yra priimtas turto arba verslo vertintojo asistento, vertintojo arba vertintojo eksperto kvalifikacijos egzamino komisijos sprendimas "egzaminas išlaikytas".
Reikalingi dokumentai
Norint laikyti egzaminą, pretendentas institutui asmeniškai arba registruotąja pašto siunta privalo pateikti: Nustatytos formos prašymą leisti laikyti atitinkamos srities (nekilnojamojo arba kilnojamojo turto ar verslo) egzaminą (prašymo forma teisės akto gale) Išsilavinimą liudijančio dokumento kopiją - diplomo kopiją ir originalą palyginti; Profesinę nekilnojamojo arba kilnojamojo turto arba verslo vertinimo patirtį liudijančių dokumentų kopijas; Darbdavio pasirašytą ir įmonės (įstaigos) antspaudu patvirtintą pažymą, sutartis, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus sutarčių išrašus ar kitus dokumentus, įrodančius, kad pretendentas dirba mokslinį ir (arba) metodinį darbą turto vertinimo srityje; Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir originalą palyginti; Kvitą, pavedimą ar jo kopiją, įrodantį, kad pretendentas sumokėjo instituto visuotinio dalininkų susirinkimo nustatytą kainą. 2 fotonuotraukas (3x4) ir 2 sau adresuotus vokus su pašto ženklais. Instituto darbuotojas, atsakingas už dokumentų priėmimą, pretendento pateiktas dokumentų kopijas sutikrina su originalais ir grąžina juos pretendentui dokumentų priėmimo metu. Pretendentui nurodytus dokumentus siunčiant registruotąja pašto siunta, teikiamos dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu