Transportas ir saugojimas

Kokią veiklą planuojate vykdyti?
Krovinių vežimo sausuma krovininėmis kelių transporto priemonėmis veikla - bet kurios įmonės, vežančios krovinius sausuma motorinėmis kelių transporto priemonėmis arba transporto priemonių junginiais už atlygį, veikla.
Krovinių ekspedijavimas – krovinių vežimo organizavimas ir su tuo susiję veiksmai, numatyti krovinių ekspedijavimo sutartyje.
Sandėlio veikla – sandėliavimo veikla, apimanti 2002 m. liepos 5 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtame įstatyme Nr. IX-1046 „Licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatymas" (nuoroda į teisės aktą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7ED14035268D/TAIS_375448) nurodytų prekių priėmimą į sandėlį, jų saugojimą, išdavimą ir tų prekių kokybei išsaugoti būtinų paslaugų teikimą, taip pat sandėliavimo dokumentų išdavimą, jų priėmimą ir sandėlio registro tvarkymą.
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veiklą sudaro korespondencijos ir siuntinių surinkimas, vežimas ir pristatymas pagal įvairius susitarimus, taip pat vietinis pristatymas ir pasiuntinių paslaugos.

*Pasirinkite vieną atsakymo variantą