Konsultacijos

Kokiems verslams yra skirtas šis klausimynas?

Teisines konsultacijas, vertimo paslaugas, psichologinio konsultavimo, visuomenės sveikatos priežiūros, tarpininkavimo įdarbinant ir kitas konsultavimo paslaugas teikiantys verslai.

Pasirinkite verslo rūšį.

Teisinės konsultacijos - tai konsultacijos mokesčių, konkurencijos, darbo, transporto teisės, įmonių restruktūrizavimo, bankroto administravimo ir kitais teisiniais klausimais.
Vertimo paslaugos - tai vertimo raštu, žodžiu, redagavimo paslaugos.
Psichologo praktinė veikla - tai psichologinis konsultavimas, mokymai, psichoterapija ir kita su konsultacijomis psichologiniais klausimais susijusi veikla.
Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos - tai privalomasis pirmosios pagalbos mokymas, privalomasis higienos įgūdžių mokymas, privalomasis mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai, visuomenės sveikatos saugos ekspertizė ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimas.
Tarpininkavimas įdarbinant - tai įdarbinimo užsienyje veikla.
Jei Jūsų vykdomo ar planuojamo kurti verslo rūšis nepatenka į žemiau pateiktą konkrečių verslo rūšių sąrašą, pasirinkite atsakymą „Konsultacijų verslas". Konsultacijų verslo pavyzdžiai: konsultacijos finansų, investicijų, žemės ūkio klausimais, informacinių technologijų, verslo konsultacijos, draudimo, perdraudimo, nekilnojamojo turto brokerių veikla.


*Pasirinkite vieną atsakymo variantą