Ugdymo veikla

Kokiems verslams yra skirtas šis klausimynas?

Darželiai, mokyklos, universitetai, taip pat individualaus mokymo paslaugas teikiantys juridiniai ir fiziniai asmenys ir kiti verslai, susiję su įvairių mokymo ir lavinimo paslaugų teikimu. Pavyzdžiui, kalbų mokymas, fizinis lavinimas, ikimokyklinis, priešmokyklinis, bendrasis ugdymas, aukštojo mokslo studijos, aukštesniojo mokslo studijos ir profesinis mokymas, jaunimo mokymas, specialiųjų poreikių asmenų ugdymas, neformalusis ugdymas.

Pasirinkite verslo rūšį.

Laisvasis mokytojas – fizinis asmuo, užsiimantis individualia švietimo teikėjo veikla (pvz., korepetitorius, šokių mokytojas).
Jeigu Jūsų vykdomo ar planuojamo kurti verslo rūšis nepatenka į žemiau pateiktą konkrečių verslo rūšių sąrašą, pasirinkite atsakymą „Ugdymo verslas".


*Pasirinkite vieną atsakymo variantą