Meno, fotografijos galerija

Kokiems verslams yra skirtas šis klausimynas?

Dailės ir fotografijos galerijos, fotostudijos, meno dirbinių parduotuvės, muziejai ir kiti su menu susiję verslai, kurių apimtyje eksponuojami ir parduodami meno dirbiniai.

Pasirinkite verslo rūšį.

Dailės galerija - tai galerija, eksponuojanti ir parduodanti vaizduojamosios dailės kūrinius (tapytus paveikslus, skulptūras) ir taikomosios - dekoratyvinės dailės darbus (keramikos, tekstilės, odos, amatininkų ir liaudies meistrų dirbinius).
Fotografijos galerija/ fotostudija - tai galerija/ studija, eksponuojanti ir parduodanti įvairių fotografijos menininkų kūrinius, taip pat klientams teikianti fotografijos paslaugas (fotosesijas studijoje, renginių fotografijas, daiktų ir objektų fotografijas, naudojamas jais prekiaujančių įmonių katalogams, ir pan.).
Meno galerija - tai galerija, eksponuojanti ir parduodanti įvairiausių rūšių meno kūrinius. Jei turite ar planuojate steigti galeriją, tačiau ji nepatenka į nė vieną iš išvardintų konkrečių galerijos rūšių, pasirinkite atsakymą „Meno galerija“.
Muziejus - tai juridinis asmuo, kurio svarbiausia veikla yra kaupti, saugoti, restauruoti, tirti, eksponuoti bei populiarinti materialines ir dvasines kultūros vertybes bei gamtos objektus.
Meno dirbinių parduotuvė - tai parduotuvė, kurioje vykdoma prekyba autoriniais paveikslais ir fotografijomis, paveikslų reprodukcijomis, momentiniais paveikslais bei kitais meno dirbiniais.
Jeigu Jūsų vykdomo ar planuojamo kurti verslo rūšis nepatenka į žemiau pateiktą konkrečių verslo rūšių sąrašą, pasirinkite atsakymą „Meno verslas“.


*Pasirinkite vieną atsakymo variantą