Maitinimo paslaugos

Kokiems verslams yra skirtas šis klausimynas?

Restoranai, kavinės, picerijos, kepyklėlės, valgyklos, barai, vyninės, aludės ir kiti verslai, kurių apimtyje teikiami paruošti tinkami vartoti vietoje valgiai ir gėrimai.

Pasirinkite verslo rūšį.

Žemiau pateikiami verslai, kurių veikla susijusi su maisto tvarkymu. Maisto tvarkymas apima maisto gaminimą, ruošimą, perdirbimą, pakavimą, laikymą, saugojimą, gabenimą, paskirstymą, tiekimą, pateikimą parduoti, pardavimą ir kitas veiklas, galinčias turėti įtakos maisto saugai, kokybei ir mitybos vertei.
Jeigu Jūsų vykdomo ar planuojamo kurti verslo rūšis nepatenka į žemiau pateiktą konkrečių verslo rūšių sąrašą, pasirinkite atsakymą „Kita".


*Pasirinkite vieną atsakymo variantą