Home Services List of Permits
Updated: 2015-06-22 16:56

List of Permits

 

Ministry of Environment of the Republic of Lithuania

Pažyma apie architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimą norint užsiimti architekto profesine veikla Lietuvos Respublikoje (LT)
Želdynų projektų rengimo vadovo atestatas (LT)

Provision of Architectural Services on a Temporary or Occasional basis in Lithuania (EN)

Environmental Protection Agency 

Teisės naudoti žvejybos plotą sprendimų ir vandens telkinio žuvų išteklių naudojimo atkūrimo ir apsaugos vandens telkinyje priemonių plano derinimas (LT)
Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos ir tonkilometrų apskaitos planų tvirtinimas (LT)
Pelenų naudojimo plano derinimas (LT)
Vienkartinis leidimas purkšti augalų apsaugos produktus iš oro (LT)
Atliekų tvarkytojų įrašymas, turinčių teisę įrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, atliekų tvarkytojų sąraše (LT)
Leidimas išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas (LT)
Licence for the organisation of product and/or packaging waste management (EN)
Specialiosios žvejybos leidimas (LT)
Verslinės žvejybos leidimas žvejoti vidaus vandenyse, išskyrus privačius žuvininkystės vandens telkinius (LT)
Leidimas naudoti žvejybos plotus valstybiniame vandens telkinyje (LT)
Vandens telkinių dugno valymo ir gilinimo darbų projekto derinimas (LT)
Elektros žvejybos aparatų registravimas (LT)
Leidimas elektros žvejybos aparatams įsigyti (LT)
A licence for hazardous waste management (EN)
Leidimas naudoti saugomas rūšis (LT)
Certificate for handling fluorinated greenhouse gases (EN)
International waste shipment permits (EN)
Permit to carry out the measurements and examinations of emissions from the sources of pollution and pollutants in the elements of environment (EN)
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimas (LT)
Leidimas laikyti laukinius gyvūnus nelaisvėje (LT)
Leidimas įkurti zoologijos sodą (LT)
Cremation licence (EN)
Leidimas pažeminti vandens lygį tvenkinuose ir užtvenktuose ežeruose (LT)
Tvenkinių naudojimo ir priežiūros taisyklių tvirtinimas (LT)
Waste accounting (EN)
Taršos leidimas (LT)
Registration of producers and importers (providing oils, vehicles, electricity and electronic equipment, batteries and accumulators ant other taxable goods and/or packages containing goods to the internal market in Lithuanian Republic) (EN)
Leidimas grunto kasimo ir grunto tvarkymo darbams jūrų ir jūrų uostų akvatorijose (LT)
Provision of the environmental impact assessment selection conclusion of the planned economic activity (EN)
Approval of the programme of the environmental impact assessment of the proposed economic activity and the admissibility of the decision for the proposed economic activity (EN)
Award for the EU Ecolabel for a respective groups of products (EN)
Registration of voluntary participation in the Community Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) (EN)
Paviršinio vandens telkinio naudojimo vandeniui išgauti sąlygų išdavimas (LT)
Biologiškai skaidžių atliekų tręšimui žemės ūkyje planų derinimas, nuotekų dumblo naudojimo tręšimui planų derinimas (LT)
Registravimas transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių sąraše (LT)
Leidimas įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų (CITES) (LT)
Leidimas įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų (paprastas) (LT)
Regulations of Trade of Wild Animals (EN)
Leidimas įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos saugomų rūšių laukinius augalus (CITES) (LT)
Leidimas prekiauti saugomų rūšių laukiniais augalais (LT)
Leidimas naudoti laukinius gyvūnus (LT)
Leidimas įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos saugomų rūšių laukinius augalus (paprastas) (LT)
Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro objektų duomenų ir informacijos gavimas (LT)
Lietuvos Respublikos vandens telkinių ir hidrotechnikos statinių registravimas į Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastrą (LT)

The State Plant Service

Licence to engage in activity of licensed potatoes, vegetables and fruits warehouse (EN)

Augalų apsaugos produktų registracijos liudijimas (LT)

Paviršinių vandens telkinių ir jų pakrančių tvarkymo darbų Projektų derinimas ir Pranešimų tvirtinimas (LT)

Leidimas prekiauti analogiškais augalų apsaugos produktais (LT)

Leidimas atlikti neregistruotų augalų apsaugos produktų mokslinius tyrimus (LT)

Geros augalų apsaugos produktų veiksmingumo ir (arba) atrankumo bandymų praktikos sertifikatas (LT)

Leidimas išimties tvarka teikti į rinką augalų apsaugos produktus ne ilgesniam kaip 120 dienų naudojimo laikotarpiui (LT)

Permit for sale of plants protection products (EN)

Vienkartinis leidimas įvežti augalų apsaugos produktus ne iš Europos Sąjungos valstybių narių ir ne iš Europos ekonominės erdvės valstybių (LT)

Phytosanitary Certificate (LT)

Certificate for validation of custom warehouse, import and export terminal to store production of plant origin (EN)

The entitlement to use the approved mark for marking of the wood packaging material (LT)

Licence to engage in activity of licensed grain warehouse (EN)

Įvežamų į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sveikatingumo patikros atlikimas (LT)

Leidimas išsirašyti augalų pasus patiems LR fitosanitarinio registro objektams (LT)

Leidimas įvežti kenksminguosius organizmus, augalus, augalinius produktus ir su jais susijusius objektus bandymų ar moksliniais ir veislinės selekcijos tikslais (LT)

Certificate of propagating material quality parameters (EN)

Propagating material certificate (seeds, seed potatoes, garden plants) (EN)

Certificate of the propagating material supplier (EN)

Single authorization for import of plant propagating material into Republic of Lithuania from non – European Union countries (LT)

Pažyma apie augalų, augalinių produktų ir kitų objektų judėjimą (LT)

Pažyma apie šviežių vaisių ir daržovių neatitiktį (LT)

Certificate of the approved place of phytosanitary inspection (LT)

Prekiautojo šviežiais vaisiais ir daržovėmis įdiegtos savikontrolės sistemos pripažinimas veiksminga (LT)

Registracija informacinėje sistemoje "Vaiskoris" (LT)

Certificate of registration in the Phytosanitary register (LT)

Certificate of quality for cereal products (LT)

Certificate of quality for cereals (LT)

Quality test report (LT)

Trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimas (LT)

ISTA Blue International Seed Sample Certificate (EN)

ISTA Orange International Seed Sample Certificate (EN)

Plant Passport (EN)

Atitikties Europos Sąjungos prekybos šviežiais vaisiais ir daržovėmis standartams sertifikatas (LT)

 

State Territorial Planning and Construction Inspectorate under The Ministry of Environment

 

Statybą leidžiandys dokumentai statiniams, suprojektuotiems įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus, statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti (LT)

Leidimas statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius (LT)

Leidimas statyti naują statinį ir leidimo rekonstruoti statinį Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse ir tarptautiniuose vandenyse esančiame jos kontinentiniame šelfe (LT)

Leidimas statyti naują statinį pajūrio juostoje (LT)

Authorisation to carry out the building conservation works (EN)

Authorisation to resume suspended construction operations (EN)

State Food and Veterinary Service under the Government of the Republic of Lithuania

Veterinary Pharmaceutical Activity Licence for natural persons (EN)

Licence for Veterinary Practice (EN)

Manufacturing Licence for Veterinary Pharmaceuticals (EN)

Licence for Veterinary Pharmacies (EN)

Licence for Wholesale of Veterinary Pharmaceuticals (hereinafter the Licence) (EN)

Veterinary pharmaceuticals import licence (EN)

Veterinary approval and registration of business operators of food of animal origin (EN)

Registration of animal food handling entity for activities (EN)

Authorisation to keep transit products of animal origin that do not comply with the requirements of EU legislation (EN)

Approval Certificate of Food Business Operator (Catering(EN)

Registration of a food business operator (Internet trade in food products, logistics (loading, unloading of foods products, processing of orders from clients, distribution of food products(EN)

Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje pažymėjimas (LT)

The Approved Food Handling Certificate for Subjects (requirements on food handling in rural tourism homesteads) (EN)

Certificate of attestation of alcohol quality testing laboratory (EN)

Common entry document for foodstuffs of non-animal origin from certain third countries (EN)

Apiary passport (EN)

One-off or temporary provision of veterinary services by a national of the European Union Member State, European Economic Area state, Swiss Confederation or their family member (EN)

Recognition of the veterinary doctor's professional qualification of a national of the European Union Member State, European Economic Area state, Swiss Confederation or their family member (EN)

Animal transporter authorisation (EN)

Certificate of a manufacturer producing wines from the specified wine grape variety or harvest year (EN)

Qualification Certificate (Grants the right to purchase raw milk and select samples for the testing of milk constituents, quality and falsification) (EN)

Authorisation for animal testing (EN)

Medžioklės veterinarinių reikalavimų ir laukinių sumedžiotų gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelės patikrinimo aktas (LT)

Certificate on completion of livestock registration and marking training course (EN)

Pašarų ūkio subjektų tvirtinimas (LT)

Registration of feed farms (EN)

Veterinary approval and registration of entities under state veterinary supervision, other than food handling entities (EN)

Veterinary entry document for animals (EN)

Certificate on good manufacturing practice for veterinary medicinal products (EN)

Leidimas organizuoti renginį su gyvūnais (LT)

Veterinarinio vaisto registravimo pažymėjimas (LT)

Competence Certificate of Attendants of Transported Animals (EN)

Certificate on registration or authorisation of biocides (EN)

Veterinary entry document (EN)

Certificate of Compliance and Acquired Rights according to the Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications (EN)

Registration of dairy products for farm production and trade (EN)

Veterinarijos sertifikatas eksportui (LT)

Local Authorities

A license to engage in retail trade in alcoholic beverages (EN)

A license to engage in retail trade of alcoholic beverages during the resort, rest and tourism season (EN)

An individual license to engage in retail trade in alcoholic beverages (EN)

Permission to carry out excavation work on the municipal public area (EN)

Permit the transport of passengers by taxi cars (LT)

Permission for protected trees and bushes, transplant or other removal, pruning works (EN)

Permission to travel with bulky and (or) heavy road vehicle or compound (EN)

Licenses to operate scheduled services in road transport routes (EN)

Permit to organise an event (EN)

Licence for sale and/or provision of services in public places (EN)

An authorisation to buy, keep, breed and trade in aggressive dogs (EN)

Permit for installation of outdoor advertising in municipal territory (EN)

Heat supply licence (EN)

Authorisation for the retail trade in liquefied petroleum gas (EN)

Authorisation for the wholesale trade in liquefied petroleum gas (EN)

Permit for the retail of bulk oil products (EN)

A license to engage in a retail trade of tobacco products (EN)

Licence for retail sale of tobacco products during holiday, recreation and tourism season (EN)

Licence to organise fairground amusement (EN)

Lithuanian Geological Survey

Leidimas naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes (LT)

Leidimas tirti žemės gelmes (LT)

Leidimas išvežti iš Lietuvos Respublikos geologines kolekcijas, muziejų geologinius eksponatus, gręžinių kerną ar jo mėginius (LT)

Lithuanian Forest Survay

Certificate of an impartial timber scaler (EN)

Inclusion of suppliers of forest reproductive material into the List of FRM Suppliers (EN)

An authorisation to bring and use the forest reproductive material (EN)

Ministry of Energy

Authorisation to expand electricity generation capacity (EN)

Authorisation for electric power generation (EN)

Authorisation to export electricity (EN)

Authorisation to import electricity (EN)

Leidimas tiesti tiesioginę liniją (LT)

State Energy Inspectorate

A certificate to operate power units (EN)

Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų kvalifikacijos atestatas (LT)

Property Valuation Oversight Agency

Įrašymo į Įšorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą pažymėjimas (LT)

Turto arba verslo vertintojo eksperto kvalifikacijos pažymėjimas (LT)

Turto arba verslo vertintojo asistento kvalifikacijos pažymėjimas (LT)

Turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimas (LT)

Lithuanian Assay Office

Gemstones identification and characteristics and quality certificate (EN)

Registration of the plate-mark. Permit relating to performance of economic activity in the Republic of Lithuania (LT)

Issuance of quality certificate (EN)

Certificate of registration in a register of economic entities engaged in commercial-economic activities related precious metals and stones (EN)

Plate-marking and lettering of precious metals and gems products with a national control plate-mark of the Republic of Lithuania; issue of a quality certificate on precious metals; establishment and identification of gems and issue of a quality certificate. Permit related to procedures of specific product verification (LT)

Service of Technological Security of State Documents

Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencija (LT)

State Gaming Control Commission

Permit to organise totalisator (totalisator stations) (EN)

Permit to organise table games and gaming activities of A category with gaming machines (gaming establishments (casino)) (EN)

Permit to organise gaming activities with gaming machines of B category (gaming machine halls) (EN)

Permit to organise betting (EN)

Permit to organise bingo (bingo halls) (EN)

Coordination of lottery rules (EN)

Permit to establish totalisator stations (EN)

Permit to establish betting stations (EN)

Permit to open a gaming establishment (casino) (EN)

Permit to open a gaming machine hall (EN)

Permit to open bingo halls (EN)

Licence to operate major lotteries (EN)

Approval of the gaming regulations (EN)

The Ministry of Culture

Regulations for the assessment of restorers of movable cultural properties (EN)

Department of Cultural Heritage

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatas (LT)

Permit to carry out maintenance operations of heritage protection (EN)

Leidimas atlikti archeologinius tyrimus (LT)

Licence to trade in antiques (EN)

Ministry of Social Security and Labour

Licence for continuous supervision of potentially hazardous installations (groups 4, 5, 6, 7, 8 and 10) (EN)

Įgaliojimų tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę (4,5,6,7,8,10 įrenginių grupės) (LT)

Department of Supervision of Social Services

Institucinė socialinė globa (dienos) vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims (LT)

Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) likusiems be tėvų globos vaikams šeimynoje (LT)

Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) vaikams su negalia, likusiems be tėvų globos vaikams, socialinės rizikos vaikams (LT)

Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė)suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims (LT)

Institucinė socialinė globa (trumpalaikė) socialinės rizikos suaugusiems asmenims (LT)

Socialinė globa vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims namuose (LT)

Ministry of Health of the Republic of Lithuania

Health knowledge certification certificate (compulsory first-aid training) (EN)

Lithuanian Bioethics Committee

Leidimas atlikti biomedicininį tyrimą (LT)

Pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimas (LT)

Pritarimas klinikinio vaistinio preparato tyrimo dokumentų esminei pataisai (LT)

Radiation Protection Centre

Licence for the production, operation, storage, maintenance, repair and recycling of sources of ionising radiation and the handling (collecting, sorting, treating, keeping, recycling, storing, decontaminating) of radioactive waste (EN)

Permit to discharge radioactive materials into the environment (EN)

Leidimas į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybės narės arba trečiosios valstybės įvežti, iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybę narę ar trečiąją valstybę išvežti bei vežti tranzitu per Lietuvos Respubliką radioaktyviąsias atliekas (LT)

Licencija ar laikinas leidimas montuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius (LT)

Leidimas į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų valstybių įvežti, iš Lietuvos Respublikos į trečiąsias valstybes išvežti bei vežti Lietuvos Respublikoje radioaktyviąsias medžiagas (LT)

Licence for selling sources of ionising radiation (EN)

Licence or temporary permit to transport radioactive materials and/or radioactive waste (EN)

Licence or temporary permit to engage in the practice under ionizing radiation at the facility of another person holding the licence (EN)

Leidimas į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybės narės įvežti, iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybę narę išvežti bei vežti tranzitu per Lietuvos Respubliką tarp Europos Sąjungos valstybių narių radioaktyviąsias medžiagas (LT)

Radiacinės saugos reikalavimų atitikties pažymėjimas (LT)

Leidimas vežti Lietuvos Respublikoje radioaktyviąsias atliekas (LT)

State Health Care Accreditation Agency

Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija (LT)

Public health specialist license (EN)

Medicinos praktikos licencija (LT)

Licencija verstis bendrąja slaugos praktika (LT)

Licencija verstis akušerijos praktika (LT)

Licence for public health care activities (EN)

Teikimų atlikti medicinos prietaisų klinikinius tyrimus išdavimas (LT)

Asmenų atsakingų už medicinos prietaisų pateikimą į rinką, registravimas (LT)

Authorisation to conduct the technical inspection of medical equipment (EN)

Laisvos prekybos pažymėjimų medicinos prietaisams išdavimas (LT)

Duomenų apie IIA, IIB, II klasės ir pagal užsakymą gaminamų aktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų registravimas (LT)

Numerio ergoterapeuto spaudui suteikimo pažyma (LT)

Numerio kineziterapeuto spaudui suteikimo pažyma (LT)

Numerio logoterapeuto spaudui suteikimo pažyma (LT)

Numerio masažuotojo spaudui suteikimo pažyma (LT)

Numerio medicinos gydytojo spaudui suteikimo pažyma (LT)

Numerio bendrosios praktikos praktikos slaugytojo spaudui suteikimo pažyma (LT)

Numerio medicinos psichologo spaudui suteikimo pažyma (LT)

Public Health Centers (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai, Tauragė, Telšiai, Alytus, Utena, Marijampolė)

Sprendimas dėl Stebėsenos plano derinimo (LT)

Leidimas įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias medžiagas (LT)

Nuodingąsias medžiagas gaminančių, tiekiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetenciją patvirtinantis liudijimas (LT)

Permit-hygiene passport (EN)

Valgiaraščio vertinimo pažyma (LT)

Sprendimas dėl elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo (Vilniaus visuomenės sveikatos centras) (LT)

Sprendimas dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto derinimo (LT)

Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių (LT)

Leidimas ekshumuoti žmonių palaikus (LT)

Biocido autorizacijos, registracijos liudijimas; leidimas gaminti, teikti į rinką ir naudoti veikliąją medžiagą, biocidą (LT)

Išlyga geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygų (LT)

Embalmer license (EN)

Mirusiojo kūno laisser-passer (LT)

Jūros vandens, išoriškai naudojamo sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikatas (LT)

Mineralinio vandens, išoriškai naudojamo sveikatinimo paslaugoms teikti, sertifikatas (LT)

Peloidų, išoriškai naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikatas (LT)

Laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimas (LT)

Leidimas laisvai praktikai uoste (LT)

Planavimo sąlygos detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengti (LT)

Planuojamo nuodingų medžiagų poveikio sveikatai išankstinio vertinimo išvada (LT)

Statinio projektavimo dokumentų vertinimo pažyma (Vilniaus visuomenės sveikatos centras) (LT)

Teritorijų planavimo dokumentų vertinimo pažyma (Vilniaus visuomenės sveikatos centras) (LT)

State Medicines Control Agency of Lithuania

Manufacturing licence (EN)

Wholesale distribution licence (EN)

Licence for pharmaceutical activities (EN)

Licence for manufacturing pharmacy activities (EN)

Manufacturing licence for narcotic and psychotropic drugs and medicinal substances (EN)

Manufacturing licence for narcotic and psychotropic drugs and medical substances (EN)

Licencija verstis II ir III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu (LT)

Licence to engage in the wholesale trade, import and export of psychotropic drugs and medicinal substances (EN)

Authorisation to engage in the wholesale trade, import and export of narcotic and psychotropic drugs and medicinal substances (EN)

Licencija užsiimti narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų mažmenine prekyba (LT)

To engage in retail sale of psychotropic drugs and medicinal substances (EN)

Vaistininko praktikos licencija (LT)

Register of an assistant pharmacist (pharmacy technician) in the List of Assistant Pharmacists (Pharmacy Technicians) (EN)

Įrašymas į Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašą (LT)

Įrašymas į Interneto svetainių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašą (LT)

An authorisation for clinical trial of medicinal product (EN)

Geros gamybos praktikos pažymėjimas (LT)

Geros platinimo praktikos pažymėjimas (LT)

Pritarimas Geros klinikinės praktikos mokymams rengti (LT)

Vaistinio preparato rinkodaros (registracijos) pažymėjimas (LT)

An authorisation for parallel import of medicinal product (EN)

Licencija užsiimti narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų mažmenine prekyba (LT)

Authorisation to bring into the Republic of Lithuania and supply to the market necessary medicinal products not granted marketing authorisation (EN)

An authorisation for export of narcotic and psychotropic drugs and medicinal substances (EN)

An authorisation for import of narcotic and psychotropic drugs and medicinal substances (EN)

Ministry of Education and Science

Licence for the performance of the formal vocational training programme (EN)

Authorisation for higher education institutions and branches of foreign higher education institutions established in the Republic of Lithuania to conduct studies and to carry out activities related to studies (EN)

Leidimas vykdyti su studijomis susijusią veiklą (LT)

About Drug, Tobacco and Alcohol Control Department

A license to engage in a wholesale trade of alcoholic beverages (EN)

A license to engage in wholesale trade of beer, bear mixtures with non-alcoholic beverages, cider of natural fermentation the concentration of ethyl alcohol in which does not exceed 8.5% (EN)

Licence to engage in wholesale trade of non- denatured ethyl alcohol (EN)

A licence to engage in wholesale trade of denatured ethyl alcohol (EN)

A license to engage in wholesale trade of raw materials containing ethyl alcohol (EN)

A license to engage in wholesale trade of non-food alcohol solutions with supplements of scented substances (EN)

A license to engage in wholesale trade of food alcohol solutions with supplements of scented substances (EN)

A licence for manufacturing of beer and mixtures of beer and non-alcoholic beverages (EN)

A license for manufacturing of alcohol products, including alcoholic beverages, the volume concentration of ethyl alcohol in which does not exceed 22 (EN)

A license for manufacturing of alcohol products, including alcoholic beverages (EN)

An authorisation to buy and use non-denatured ethyl alcohol (EN)

An authorisation to buy and use denatured ethyl alcohol (EN)

Licence to Carry out Activities Related to Category I Precursors of Narcotic and Psychotropic Substances (EN)

Certificate of Registration of the Place for Business Activities Related to Category 2 and/or Category 3 Precursors of Narcotic and Psychotropic Substances (EN)

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) importo leidimas (LT)

Permit to Export Precursors of Narcotic and Psychotropic Substances (EN)

A license to engage in a wholesale trade of tobacco products (EN)

A licence to engage in manufacturing of tobacco products (EN)

Licence for tobacco growing (EN)

Specialioji licencija vykdyti veiklą, susijusią su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) (LT)

 

 

Civil Aviation Administration

Aviacijos saugumo darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimas (LT)

Licencija vežti keleivius ir (arba) krovinius, paštą už užmokestį ir (arba) nuomos pagrindu orlaiviais (A tipo licencija) (LT)

Aerodromo tinkamumo naudoti pažymėjimas (LT)

66 dalies orlaivio techninės priežiūros EASA 26 forma (LT)

Atitikties BRAV reikalavimams pažymėjimas (LT)

Atskiras leidimas gamintis negavus gamybinės organizacijos patvirtinimo EASA 65 forma (LT)

Gamybinės organizacijos patvirtinimo pažymėjimas EASA 55a forma (LT)

Laikino registravimo liudijimas (LT)

Accreditation of a training institution for the training and re-qualification of civil aviation specialists and development of their qualification (EN)

Nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos patvirtinimo pažymėjimas EASA 14 forma (LT)

Neregistravimo pažymėjimas (LT)

Oro navigacijos paslaugų teikėjo pažymėjimas (LT)

Registravimo liudijimas (LT)

Regulated Agent Certificate (EN)

Riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas EASA 24 forma (LT)

Skrydžio įgulos 1, 2 klasės sveikatos pažymėjimai ir Europos 3 klasės pažymėjimai siejami su skrydžio vadovo licencija (LT)

Skrydžio leidimas EASA 20a forma (LT)

Treniruoklių kvalifikacijos pažymėjimas (LT)

Specialusis tinkamumo skraidyti pažymėjimas (LT)

Techninės priežiūros mokymo ir egzaminavimo organizacijos patvirtinimo pažymėjimas EASA 11 forma (LT)

Techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pažymėjimas EASA 3-145 forma (LT)

Techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pažymėjimas EASA 3-MF forma (LT)

Tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas EASA 15a forma (LT)

Tinkamumo skraidyti pažymėjimas EASA 25 forma (LT)

Triukšmo pažymėjimas EASA 45 forma (LT)

Leidimas specialiajam skrydžiui (LT)

Licencija oro susisiekimui vykdyti (LT)

 

The Lithuanian Maritime Safety Administration

Company certification document (EN)
Certification of companies providing shipping agency services; attesting certificate (EN)
Authorisation to engage in freight transportation by inland water freight transport by inland waterways of the Republic of Lithuania and international inland waterways (EN)
Gamintojo identifikacijos kodo suteikimas pramoginių bei asmeninių laivų gamintojams (LT)
Prašymas dėl naujo pramoginio laivo įregistravimo bei registravimo dokumento išdavimas (LT)
Accreditation certificate of training company, institution and organisation (EN)
An authorisation issued to training institutions to train persons with regard to transport of dangerous goods by road, rail or inland waterway (EN)
Vidaus vandenų prieplaukų steigimas ir registravimas, esamos būklės patikrinimas (LT)
Vidaus vandenų uostų steigimas ir registravimas, esamos būklės patikrinimas (LT)
Issue of a special certificate (EN)

The State Railway Inspectorate

Atestatai suteikiantys teisę sudaryti krovinių krovimo į geležinkelių riedmenis ir įtvirtinimo juose schemas (LT)

Certificate granting the right to perform technical maintenance of rolling stock (EN)

Pavojingų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialisto pažymėjimas (LT)

A certificate for a trainer of persons involved in the shipment of hazardous cargo by rail (EN)

Leidimas, suteikiantis teisę mokymo įstaigoms mokyti asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu (LT)

Licence for economic and commercial railway transport activities (EN)

Įgaliojimo eismo saugos srityje A dalis (LT)

Įgaliojimo eismo saugos srityje B dalis (LT)

Saugos sertifikato B dalis (LT)

Saugos sertifikato A dalis (LT)

Train driving licence (EN)

Psichologo, atliekančio profesinį psichologinį asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, vertinimą, pripažinimo pažymėjimas (LT)

Traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimas (LT)

Traukinio mašinistų egzaminuotojų pripažinimo pažymėjimas (LT)

Įgaliojimas traukinio mašinistų egzaminavimo centrui (LT)

Techninio prižiūrėtojo, atsakingo už prekinių vagonų techninę priežiūrą, sertifikatas (LT)

Licencija, suteikianti teisę teikti keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais paslaugas geležinkelių tinkle (LT)

Geležinkelių riedmenų registravimas/išregistravimas/duomenų pakeitimas (LT)

State Road Transport Inspectorate

The granting of the right to perform technical examination of road vehicles (EN)

Authorisation to perform the compulsory technical inspection of vehicles (EN)

Teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą suteikimas (LT)

Teisė užsiimti specialių transporto priemonių bandymais ir tikrinimu (LT)

Teisės vertinti ir pritaikyti transporto priemones pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) B techninio 9 dalies reikalavimus suteikimas (LT)

Teisės mokytojui mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, suteikimas (LT)

Attestation entitling to organise the primary training of drivers of vehicles (EN)

Granting a training institution the right to train persons related to road transportation of hazardous cargoes (LT) 

Teisė užsiimti specialių transporto priemonių tikrinimu (LT)

Leidimas teikti neliberalizuotas nemaršrutines paslaugas vežėjams, vykdantiems tarptautinius nemaršrutinius keleivių vežimus pagal INTERBUS susitarimą (LT)

Leidimas vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais (LT)

Leidimas vežti keleivius tarptautinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutu (LT)

Europos Transporto Ministrų Konferencijos (ETMK) daugiašalės kvotos leidimas vykdyti tarptautinius krovinių vežimus keliais (LT)

Leidimas važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėms ir (ar) sunkiasvorėms transporto priemonėmis (jų junginiu) (LT)

Licencija verstis keleivių ar krovinių vežimu (LT)

Vienkartinis leidimas vykdyti tarptautinius keleivių vežimus keliais (LT)

Teisė vykdyti papildomą vairuotojų mokymą (LT)

Driver identification card (driver card) used in digital tachographs (EN)

State Non Food Products Inspectorate

Licence for continuous supervision of potentially hazardous installations (groups 2, 3 and 11) (EN)

Department of Enterprise Bankruptcy Management

Permit to provide bankruptcy administration services (EN)

Including in the restructuring service provision lists (EN)

Fizinio asmens įrašymas į asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašą (LT)

Fizinio asmens įrašymas į įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą (LT)

Bankruptcy administrator certificate (EN)

Bankroto administratoriaus padėjėjo pažymėjimas (LT)

Restructuring administrator certificate (EN)

Lithuanian National Accreditation Bureau

Akreditacijos pažymėjimas (LT)

Gaminių, procesų ir paslaugų sertifikavimo įstaigų akreditavimas (LT)

State Department of Tourism

Non-classified accommodation services (EN)

Travel organisers certificate (EN)

Certificate verifying a guides qualification (EN)

ES valstybių narių, EEE valstybių ir Šveicarijos konfederacijos piliečių profesinių kvalifikacijų pripažinimas (EN)

Trečiųjų šalių piliečių gidų profesinės kvalifikacijos pripažinimas (LT)

The Ministry of Justice 

Entry in the List of Forensic Experts of the Republic of Lithuania (EN)

Permit to establish a bailiff's (bailiffs') office (branch of bailiff's office) or to change the address of an operating bailiff office (branch of bailiff's office) (EN)

Leidimas įsteigti notaro (notarų) biurą arba pakeisti įsteigto biuro buveinę (LT)

The State Patent Bureau

Patent Attorneys Certificate of the Republic of Lithuania (entry of the person in the List of Patent Attorneys of the Republic of Lithuania, an examination) (EN)

Design registration certificate (EN)

Registration of the Community design (EN)

International registration of the design (EN)

Permit for using the official or traditional (shortened) title of the Republic of Lithuania, coat of arms, flag or any other state heraldic objects or markings resembling such objects, as well as guarantee or hallmark signs, stamps, badges of distinction or awards in the design of the goods or their trademarks (EN)

Ministry of Agriculture

Traditional fair certificate (EN)

Certificate of a traditional craftsman (EN)

Certificate of traditional crafts training programmes (EN)

National heritage product certificate (EN)

Certificate of land reclamation companies and specialists (EN)

National Land Service 

Qualification certificate of a land surveyor (The certificate grants the right to perform the following geodesy and cartography works: 1) determine the draught and inclinations of buildings and structures; 2) mark the areas of the planned structures and installations and make their location plans; 3) make topographical plans; 4) make engineering network plans(EN)

Qualification certificate of a surveyor (The qualification certificate grants the right to perform the following surveying and cartographic works: 1) estimation of the setting and inclinations of buildings and structures; 2) marking of buildings and facilities in the area and drawing up schemes of their position; 3) drawing up topographical plans; 4) production of engineering network plans)(EN)

Qualification certificate for drafting of land use planning projects for rural development (EN)

Qualification certificate to draft projects for the formation of land parcels and reparcelling (EN)

Qualification certificate to draft land consolidation plans (EN)

Qualification certificate for drafting land use planning projects for rural development (EN)

Qualification certificate for drafting land use planning schemes (EN)

Qualification certificate to draft projects for taking of land for public needs (EN)

The State Animal Breeding Supervision Service

A licence (permit) for Animal Insemination Technician (EN)

A licence for transplantation of embryos and ova (EN)

A licence for activities of animal insemination centre (EN)

A licence for activities of animal service centre (EN)

Fisheries Service

Verslinės žvejybos Baltijos jūros priekrantėje leidimus (LT)

Verslinės žvejybos Baltijos jūroje (be teisės žvejoti priekrantėje) leidimas (LT)

Verslinės žvejybos kitų jūrų vandenyse leidimas (LT)

Specialusis leidimas žvejoti menkes jūroje (LT)

Teisė vykdyti pirminį žvejybos produktų supirkimą (LT)

Specialiosios žvejybos jūrų vandenyse leidimas (LT)

Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimas (LT)

National Paying Agency 

Granting of milk purchasers status (EN)

Licence to export agricultural products (EN)

Licence to import agricultural products (EN)

The Centre for LEADER Programme and Agricultural Training Methodology

Certificate on completion of young farmers' competences improvement training programme (EN)

Accreditation certificate of an adviser with registered individual activity (EN)

Adviser accreditation certificate (EN)

Accreditation certificate of advisory body (EN)

Weaponry Fund of the Republic of Lithuania

Licence to produce weapons, supplements of weapons of A category, ammunition, and its parts (EN)

Licence to repair weapons, to converse weapons and ammunition (EN)

Licence to engage in the manufacturing of explosives (EN)

Leidimas laikyti sprogmenis (LT)

Licence to import explosives (EN)

Licence to trade in explosives (EN)

Licence to use explosives (EN)

Galutinio vartotojo sertifikatas (LT)

Permission to carry explosives inside the Community (EN)

Licence to transit transportation of explosives through the territory of the Republic of Lithuania (EN)

Licence to export explosives (EN)

Licence to transit transportation of explosives through the territory of the Republic of Lithuania (EN)

Police Department

Ginklų, ginklų priedelių, šaudmenų, jų dalių importas ir eksportas, prekyba civilinėje apyvartoje ginklais, šaudmenimis, jų dalimis ir ginklų priedeliais, ginklų nuoma (LT)

A licence to import, bring in, export and take out civil pyrotechnic products (EN)

Authorisation to sell category 2 fireworks (EN)

Leidimas tvirtinti (prižiūrėti) ir (ar) naudoti 4 kategorijos fejerverkus, T3 kategorijos teatrines pirotechnikos priemones ir P2 kategorijos kitas pirotechnikos priemones (pirotechnikų atestavimas) (LT)

A licence to operate a shooting-range (EN)

A licence to manufacture civil pyrotechnic products (EN)

Licence for the armed security of persons and property (EN)

Licencija importuoti, įvežti, eksportuoti ir išvežti civilines pirotechnikos priemones (LT)

Licence for unarmed security of persons and property (EN)

A licence to rent weapons (EN) 

A licence to sell civil pyrotechnic products (EN)

A license to engage in civil trade of weapons, ammunition, their parts and attachments (EN)

A registration certificate of an intermediary for trading in weapons, ammunition and their parts (EN)

Apsaugos darbuotojo pažymėjimas (LT)

State Border Guard Service

An authorisation to engage in economic, commercial or other type of activity in the state border security area (EN)
 

Department of Physical Education and Sports 

Permit for physical culture and sports activities (EN)

National Commission for Energy Control and Prices

Energijos išteklių biržos operatoriaus licencija (LT)

Licence for electricity distribution (EN)

Licence for public electricity supply (EN)

Electricity independent supplier licence (EN)

Natural gas transmission system operator licence (EN)

Natural gas distribution system operator licence (EN)

Natural gas storage system operator licence (EN)

Natural gas liquefaction system operator licence (EN)

Natural gas supply licence (EN)

Licence for electricity transmission (EN)

Heat supply licence (for companies supplying not less than 10 GWh of heat per year) (EN)

Public water supply licence (EN)

State Nuclear Power Safety Inspectorate

Licence issued to a builder (client) for construction of nuclear power object (objects) (EN)

Licence for the operation of a nuclear facility (EN)

Licence issued to a builder (client) for construction and operation of nuclear power object (objects) (EN)

Licencija vykdyti branduolinės energetikos objekto (objektų) eksploatavimo nutraukimą (LT)

Licencija prižiūrėti uždarytą radioaktyviųjų atliekų atliekyną (atliekynus) (LT)

Licence for the transportation of nuclear materials (EN)

Licencija Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nustatytais kiekiais įsigyti, turėti ir naudoti nurodytas branduolines medžiagas ir daliąsias medžiagas (LT)

Leidimas pirmą kartą įvežti branduolinį kurą į branduolinės (atominės) elektrinės, branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko, neenergetinio branduolinio reaktoriaus aikštelę (LT)

Permit for carry-in of nuclear and/or nuclear fuel cycle materials to the unit of a nuclear power object, except for a nuclear electricity power unit and non-power nuclear reactor, site and/or for first testing using nuclear and/or nuclear fuel cycle materials at these nuclear power objects (EN)

Permit for the first start-up of a unit of a nuclear power plant or a non-power nuclear reactor (EN)

Licencijos ir laikinieji leidimai verstis Radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (LT)

Permit for industrial operation of a nuclear facility (EN)

Permit for start-up of the nuclear reactor after its shutdown (EN)

Permit to carry (import, export and transit) radioactive waste produced during nuclear fuel cycle (EN)

Leidimas vežti (įvežti, išvežti ir vežti tranzitu) panaudotą branduolinį kurą (LT)

Branduolinės energetikos srities licencija ar laikinasis leidimas gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas (LT)

Licencija ar laikinasis leidimas montuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius (LT)

Licencija ar laikinasis leidimas vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas (LT)

Licencija ar laikinasis leidimas verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte (LT)

Leidimas įvežti, išvežti, vežti tranzitu ir vežti Lietuvos Respublikoje radioaktyviąsias medžiagas (LT)

The Radio and Television Commission 

Transliavimo licencija (LT)

Retransliavimo licencija (LT)

LRT leidimas (LT)

The Communications Regulatory Authority

Leidimas naudoti radijo dažnius (kanalus) ir radijo stotis judrioms tarnybos stotims, tinklams (LT)

Patvirtinimai, kad ūkio subjektas pateikė prašymą apie elektroninių ryšių veiklos pradžią ir turi teisę verstis elektroninių ryšių veikla (LT)

Announcement about the launch of the provision of postal and/or courier services (EN)

Leidimas naudoti laivų stotis (LT)

Leidimas naudoti nacionalinius signalizacijos taškų kodus (NSPC) (LT)

Leidimas naudoti orbitinius išteklius (LT)

Leidimas naudoti telefono ryšio numerius (LT)

Leidimas naudoti tarptautinius signalizacijos taškų kodus (ISPC) (LT)

Leidimas naudoti viešojo duomenų perdavimo tinklo identifikavimo kodus (DNIC) (LT)

Leidimas naudoti viešojo judriojo telefono ryšio tinklo kodus (MNC) (LT)

Obligatory registration of certification-service-providers of the Republic of Lithuania producing qualified certificates with the institution of electronic signature supervision (EN)

Permit for using the name of Lithuania in the titles of internet domains (EN)

Office of the Chief Archivist 

A licence to provide document storage services (EN)

A licence to engage in document management (EN)

Leidimas išvežti dokumentus iš Lietuvos Respublikos (LT)

State Data Protection Inspectorate

Registration of personal data administrators (EN)

Išankstinė patikra (LT)

Leidimas teikti asmens duomenis į trečiąsias valstybes (LT)

The Lithuanian Chamber of Auditors

Certified auditors certificate (granting the title of the certified auditor) (EN)

Audit firm certificate (entering the audit firm in the list of audit firms) (EN)

Entering into the list of auditor’s assistants (EN)

Certified auditors certificate (granting the title of the certified auditor to the auditor of a Member State) (EN)

Lithuanian Neighbouring Ryghts Association (AGATA)

Agreement on public use of phonograms issued for commercial purposes (AGATA) (EN)

Lithuanian Metrology Inspectorate

Leidimas ženklinti fasuotas prekes „℮“ ženklu (LT)

Permit to mark measurement vessels with "3" mark (EN)

Leidimas sumažinti bandymų skaičių (LT)

Customs 

Muitinės tarpininko registravimo pažymėjimas (LT)