Pradžia Statybos srities gaminių kontaktinis centras (SSGKC) Statybos srities gaminių kontaktinis centras
Atnaujintas: 2016-08-11 09:57

Statybos srities gaminių kontaktinis centras

2013 m. liepos 1 d. įsigaliojo 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama direktyva 89/106/EEB (toliau – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011). Šiuo tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės aktu, nustatant su statybos produktų esminėmis charakteristikomis susijusių eksploatacinių savybių išreiškimo ir šių produktų ženklinimo „CE“ ženklu suderintas taisykles, nustatomos statybos produktų pateikimo į rinką arba tiekimo rinkai sąlygos.

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 305/2011 10 straipsnio 1 dalimi, valstybės narės paskiria Statybos srities gaminių kontaktinius centrus pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. liepos 9 d. reglamento (EB) Nr. 764/2008, nustatančio procedūras, susijusias su tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymu kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamiems gaminiams.

Statybos srities gaminių kontaktiniai centrai naudodami skaidrius ir lengvai suprantamus terminus teikia informaciją apie nuostatas jos teritorijoje, kuriomis siekiama, kad būtų vykdomi esminiai statinių reikalavimai, taikomi kiekvieno statybos produkto naudojimo paskirčiai.

Tam, kad įmonės, ypač mažos ir vidutinės, galėtų rasti patikimą ir tikslią informaciją apie minėtus teisės aktus valstybėje narėje, kurioje jos ketina pateikti į rinką savo statybos produktą, būtina užtikrinti tokios informacijos prieinamumą vienoje vietoje. Tai - esminė Statybos srities gaminių kontaktinio centro funkcija.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimo Nr. 1702 „Dėl Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro veiklos ir bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos kompetentingomis institucijomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2013, Nr. 13-619) Statybos srities gaminių kontaktinio centro funkcijas Lietuvos Respublikoje paskirta vykdyti VšĮ „Versli Lietuva“.

Dėl informacijos, kurią VšĮ „Versli Lietuva“ teikia. pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 305/2011 vykdydama Statybos srities gaminių kontaktinio centro funkcijas, prašome kreiptis užpildant žemiau pateikiamą užklausos forma arba susisiekti šiais kontaktais:

 

Viešoji įstaiga  „Versli Lietuva"
A.Goštauto g. 40A, LT-01112 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 219 4342
Faks. (8 5) 2045808
email: s.ozelis@verslilietuva.lt

Susisiekite su mumis