Pradžia Reikalavimai atmintinėms Darbuotojų instruktavimai priešgaisrinės saugos klausimais ir jų įforminimas gaisrinės saugos instruktažų darbo vietoje registracijos žurnale
Atnaujintas: 2017-10-10 08:52

Darbuotojų instruktavimai priešgaisrinės saugos klausimais ir jų įforminimas gaisrinės saugos instruktažų darbo vietoje registracijos žurnale

Darbuotojų instruktavimas priešgaisrinės saugos klausimais suteikia žinių, padedančių darbuotojams tinkamai elgtis gaisro atveju. Jūs pats ar Jūsų paskirtas asmuo turi instruktuoti Jūsų darbuotojus priešgaisrinės saugos klausimais pagal Minimalius reikalavimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms, kuriuos rasite nuėję į detaliąją informaciją. Darbuotojus reikia instruktuoti prieš pradedant dirbti ir paskui kasmet. Įvadinis instruktavimas turi būti registruojamas Įvadinių (bendrų) gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnale, o pakartotinis - gaisrinės saugos instruktažų darbo vietoje registracijos žurnale. Jūs turite užtikrinti, kad baigus dėstyti darbuotojams priešgaisrinės saugos mokymo programos kursą, jie išlaikytų įskaitas, o įskaitų rezultatai būtų įforminti protokolu.

Teisės aktai

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 "Dėl bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

Dėl minimalių reikalavimų valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms patvirtinimo

Reikalingi atlikti veiksmai:

1. Jūs turite parengti specialią priešgaisrinės saugos mokymo programą, remiantis minimaliais reikalavimais valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms;

2. Darbuotojai, baigus dėstyti jiems priešgaisrinės saugos mokymo programos kursą, turi išlaikyti įskaitas, o įskaitų rezultatai įforminami protokolu;

3. Instruktavimas priešgaisrinės saugos klausimais turi būti įformintas gaisrinės saugos instruktažų darbo vietoje registracijos žurnale.

Kontroliuojanti institucijaPriešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM