Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatų išdavimas