Želdynų projektų rengimo vadovo atestato išdavimas

Leidimo kodas:: PAS30530

Želdynų projektų rengimo vadovo atestatas išduodamas asmenims, turintiems aukštąjį architektūros, biologijos, miškininkystės, kraštotvarkos studijų krypties išsilavinimą, ne mažesnį kaip trejų metų darbo stažą želdynų kūrimo, tvarkymo, projektų rengimo srityje ir išlaikiusiems egzamino testą arba turintiems kitos studijų krypties aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip dešimties metų darbo stažą minėtose srityse. Asmens prašymas gali būti pateikiamas tiesiogiai atvykus, per pasiuntinį arba elektroniniu būdu. Apie atestavimo eigą informuojama el. paštu ir per Aplinkos ministerijos internetinį puslapį: http://www.am.lt/VI/index.php#a/10385. Gautas atestatas išduodamas atvykus į Aplinkos ministeriją į rankas
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Reikia pateikti prašymą ir dokumentų kopijas. Visas aprašymas yra pateiktas Aplinkos ministerijos internetiniame puslapyje adresu: http://www.am.lt/VI/index.php#a/10385
Terminai
90
Atestatas išduodamas penkeriems metams
Reikalingi dokumentai
Informaciją galima rasti Aplinkos ministerijos internetiniame puslapyje: http://www.am.lt/VI/index.php#a/10385 Reikalingi pateikti dokumentai: Asmens tapatybę patvirtinančio dokumeto kopija Pavardės keitimo kopija (jei pavardė buvo keista ir kiti dokumentai išduoti kita pavarde) Aukštojo mokslo diplomo kopija suvertimu į lietuvių kalbą (jei diplomas išrašytas ne valstybine kalba) Gyvenimo aprašymas Želdynų projektavimo darbų sąrašas Pažyma apie darbo stažą Ne mažiau kaip du želdynų projektai, iš kurių vienas yra parko ar skvero projektas
Prašymo forma
Prašymo forma laisva
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Kristina Ulkienė, Gamtos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė
kristina.ulkiene@am.lt, +37052786551

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu