Želdynų projektų rengimo vadovo atestatas

Leidimo kodas:: PAS30530

Želdynų projektų rengimo vadovo atestatas išduodamas asmenims, turintiems aukštąjį architektūros, biologijos, miškininkystės, kraštotvarkos studijų krypties išsilavinimą, ne mažesnį kaip trejų metų darbo stažą želdynų kūrimo, tvarkymo, projektų rengimo srityje ir išlaikiusiems egzamino testą arba turintiems kitos studijų krypties aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip dešimties metų darbo stažą minėtose srityse.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Reikia pateikti prašymą ir dokumentų kopijas. Visas aprašymas yra pateiktas Aplinkos ministerijos internetiniame puslapyje adresu: http://www.am.lt/VI/index.php#a/10385
Terminai
0
Atestatas išduodamas penkeriems metams
Mokesčiai

Nėra

Reikalingi dokumentai
Asmens tapatybę patvirtinančio dokumeto kopija Pavardės keitimo kopija (jei pavardė buvo keista ir kiti dokumentai išduoti kita pavarde) Aukštojo mokslo diplomo kopija suvertimu į lietuvių kalbą (jei diplomas išrašytas ne valstybine kalba) Gyvenimo aprašymas Želdynų projektavimo darbų sąrašas Pažyma apie darbo stažą Ne mažiau kaip du želdynų projektai, iš kurių vienas yra parko ar skvero projektas
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu