Vienkartinis leidimas purkšti augalų apsaugos produktus iš oro

Leidimo kodas:: PAS30528

Fizinis ar juridinis asmuo norėdamas purkšti augalų apsaugos produktus iš oro turi pateikti laisvos formos prašymą ir papildomus dokumentus Aplinkos apsaugos agentūrai registruotu laišku, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, ar pačiai Agentūrai. Agentūra, išnagrinėjusi prašymą, priima spendimą išduoti leidimą ar jo neišduoti.
Reikalingi dokumentai
1. Laisvos formos prašymas išduoti leidimą, kuriame turi būti Vyriausybės nutarimo 3.1. punkte nurodyta informacija. 2. Augalų apsaugos produktų operatoriui išduoto augalų apsaugos kursų baigimo ar kito jam prilyginamo Europos sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduoto pažymėjimo patvirtinta kopija. 3. Dokumentų, kuriais patvirtinama, kad orlaiviuose sumontuota patikrinta augalų apsaugos produktų purškimo įranga, patvirtintos kopijos. 4. Dokumentų, kuriais patvirtinama, kad orlaiviuose sumontuota augalų apsaugos produktų purškimo įranga, kurios technologija sumažina augalų apsaugos produktų purškimo slinkį, patvirtintos kopijos.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu