Vienkartinio leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką ne Europos Sąjungos valstybėse išaugintą dauginamąją medžiagą išdavimas

Leidimo kodas:: PAS30024

Dauginamosios medžiagos tiekėjas, norintis įvežti į Lietuvos Respubliką ne Europos Sąjungos valstybėse išaugintą sodo ir dekoratyvinių augalų dauginamąją medžiagą, sodo augalus ir daržovių dauginamąją ir sodinamąją medžiagą, išskyrus sėklą, privalo gauti vienkartinį leidimą
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Dauginamosios medžiagos tiekėjas pateikia prašymą pagal Vienkartinio leidimo išdavimo įvežti į Lietuvos Respubliką ne Europos Sąjungos valstybėse išaugintą dauginamąją medžiagą, kuri nepripažinta lygiaverte Europos Bendrijoje išaugintai dauginamajai medžiagai, išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-694, 1 priede nustatytą formą
Terminai
183 (Kalendorinės dienos)
1) Valstybinė augalininkystė tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – VATZUM) per 6 mėnesius išnagrinėja, ar reikalavimai, nurodyti teisės aktuose, reglamentuojančiuose dauginamosios medžiagos dauginimą ir sertifikavimą ne Europos Sąjungos valstybėse, visais atžvilgiais atitinka privalomuosius reikalavimus, taikomus Lietuvos Respublikoje; 2) VATZUM ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo visų dokumentų gavimo datos priimamas sprendimas dėl vienkartinio leidimo išdavimo įvežti į Lietuvos Respubliką dauginamąją medžiagą, išaugintą ne Europos Sąjungos valstybėse; 3) Dauginamosios medžiagos tiekėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu arba elektroniniu paštu informuoti VATZUM apie dauginamąją medžiagą, įvežtą į Lietuvos Respubliką su vienkartiniu leidimu
Reikalingi dokumentai
Dauginamosios medžiagos tiekėjo pateikiami dokumentai: 1) prašymas dėl ne Europos Sąjungos valstybių, iš kurių norima įvežti dauginamąją medžiagą, nustatymo; 2) prašymas išduoti vienkartinį leidimą įvežti į Lietuvos Respubliką ne Europos Sąjungos valstybėse išaugintą dauginamąją medžiagą, pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro patvirtintą formą; 3) įvežamos dauginamosios medžiagos tiekėjo išduoto dokumento ar oficialaus kokybę patvirtinančio dokumento kopija; 4) pranešimas apie dauginamąją medžiagą, įvežtą į Lietuvos Respubliką su vienkartiniu leidimu
Prašymo forma
Dauginamosios medžiagos tiekėjas pateikia prašymą pagal Vienkartinio leidimo išdavimo įvežti į Lietuvos Respubliką ne Europos Sąjungos valstybėse išaugintą dauginamąją medžiagą, kuri nepripažinta lygiaverte Europos Bendrijoje išaugintai dauginamajai medžiagai, išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-694, 1 priede nustatytą formą.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Marija Alechnovič, Augalų dauginamosios medžiagos skyriaus vedėja
marija.alechnovic@vatzum.lt, +37052754050

Jovita Kulikauskaitė, Augalų dauginamosios medžiagos skyriaus vedėjo pavaduotoja
jovita.kulikauskaite@vatzum.lt, +37052734696

Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Galutinė administracinė paslauga. Augalininkystės tarnyba pateikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu sudarytai komisijai (toliau – komisija) ne Europos Sąjungos valstybių, iš kurių dauginamosios medžiagos tiekėjai nori įvežti į Lietuvos Respubliką dauginamąją medžiagą, sąrašą. Komisija priima sprendimą, kuriose ne Europos Sąjungos valstybėse bus nustatoma, ar dauginamosios medžiagos dauginimą ir sertifikavimą reglamentuojantys teisės aktai atitinka Privalomųjų rinkai tiekiamos sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų ir Privalomųjų rinkai tiekiamos daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos, išskyrus sėklą, reikalavimų aprašus ir Privalomuosius dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos (toliau – privalomieji reikalavimai) reikalavimus, taikomus Lietuvos Respublikoje. VATZUM, vadovaudamasi privalomaisiais reikalavimais, per 6 mėnesius išnagrinėja, ar reikalavimai, nurodyti teisės aktuose, reglamentuojančiuose dauginamosios medžiagos dauginimą ir sertifikavimą ne Europos Sąjungos valstybėse, visais atžvilgiais atitinka privalomuosius reikalavimus, taikomus Lietuvos Respublikoje, ir komisijai pateikia ataskaitą dėl ne Europos Sąjungos valstybių, kuriose dauginamosios medžiagos dauginimą ir sertifikavimą reglamentuojantys teisės aktai atitinka privalomuosius reikalavimus, taikomus Lietuvos Respublikoje. Komisija, išnagrinėjusi VATZUM pateiktą ataskaitą, priima sprendimą vienkartinių leidimų įvežti į Lietuvos Respubliką ne Europos Sąjungos valstybėse išaugintą dauginamąją medžiagą išdavimo. Dauginamosios medžiagos tiekėjas VATZUM turi pateikti prašymą išduoti vienkartinį leidimą įvežti į Lietuvos Respubliką ne Europos Sąjungos valstybėse išaugintą dauginamąją medžiagą. VATZUM priima sprendimą dėl vienkartinio leidimo išdavimo įvežti į Lietuvos Respubliką dauginamąją medžiagą, išaugintą ne Europos Sąjungos valstybėse, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo visų dokumentų gavimo datos. Dauginamosios medžiagos tiekėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu arba elektroniniu paštu informuoja VATZUM apie dauginamąją medžiagą, įvežtą į Lietuvos Respubliką su vienkartiniu leidimu.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu