Vežamų gyvūnų važtaraštis

Leidimo kodas:: PAS30900

Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraštis yra dokumentas, kuris reikalingas tik kai gyvūnai vežami parduoti ar vežami į skerdyklą.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
.
Terminai
0
.
Reikalingi dokumentai
.
Prašymo forma
.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
.


Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu