Vežamų gyvūnų prižiūrėtojo kompetencijos pažymėjimas

Leidimo kodas:: PAS30057

Vežamų gyvūnų prižiūrėtojų kompetencijos pažymėjimas suteikia teisę kelių transporto priemonės vairuotojui arba kitam fiziniam asmeniui, atsakingam už vežamų gyvūnų gerovę vežti gyvūnus ilgesniu kaip 50 km atstumu lydint vežamų gyvūnų prižiūrėtojui.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Paslaugų teikėjas pateikia nustatytos formos paraišką Dokumentą, patvirtinantį, kad išklausė prižiūrėtojų apmokymo kursus dėl gyvūnų vežimo reikalavimų ir išlaikė kvalifikacijos egzaminą. Teritorinė VMVT išnagrinėjusi pateiktus dokumentus priima sprendimą išduoti pažymėjimą. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio užmokestį. Kompetentinga institucija pažymėjimus registruoja Vežamų gyvūnų prižiūrėtojų kompetencijos pažymėjimų registre.
Terminai
0
Pažymėjimas išduodama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po paraiškos pateikimo dienos. Pažymėjimas išduodamas penkeriems metams.
Mokesčiai

5,79 Eur (20 Lt)

Reikalingi dokumentai
Nustatytos formos paraiška. Dokumentas patvirtinantis, kad išklausyti prižiūrėtojų apmokymo kursai dėl gyvūnų vežimo reikalavimų ir išlaikytas kvalifikacijos egzaminas.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu