Veterinarinių vaistų geros gamybos praktikos pažymėjimas

Leidimo kodas:: PAS30367

Veterinarinių vaistų geros gamybos praktikos pažymėjimą privalo gauti tie juridiniai asmenys, kurie gamina, fasuoja, perfasuoja ar perpakuoja veterinarinius vaistus ar iš dalies užsiima šia veikla.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Juridinis asmuo, norintis gauti geros gamybos praktikos pažymėjimą turi kreiptis į teritorinę VMVT.
Terminai
0
20 dienų
Mokesčiai

174,06 Eur (601 Lt); Licencijos patikslinimas, papildymas, kai atliekamas veiklos vietos tikrinimas - 87,17 Eur (301 Lt)

Reikalingi dokumentai
Veterinarijos praktikos, juridinių asmenų veterinarinės farmacijos, fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. B1-492 (Žin., 2007, Nr. 63-2446), 5 punkte nurodyti dokumentai ir nustatytos formos prašymas veterinarinių vaistų geros gamybos praktikos pažymėjimui gauti (Žin,. 2008, Nr. 96-3749, žr. 2 priedas).
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu