Veterinarinio vaisto registravimo pažymėjimas

Leidimo kodas:: PAS30127

Fizinis ar juridinis asmuo, teikiantis paraišką dėl veterinarinio vaisto registravimo, perregistravimo, duomenų apie veterinarinį vaistą pakeitimo.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Veterinarinio vaisto registravimas: 1. Veterinarinio vaisto būtinųjų duomenų "prašymo forma" ir dokumentų pateikimas Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui (toliau - NMVRVI). 2. Jų mokslinis įvertinimas NMVRVI. 3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl konkretaus veterinarinio vaisto registravimo priėmimas, informacijos apie veterinarinio vaisto registravimą paskelbimas. 4. Veterinarinio vaisto įrašymas į Veterinarinių vaistų registrą. 5. Veterinarinio vaisto registracijos liudijimo išdavimas.
Terminai
0
210 d. (centralizuota, decentralizuota), 90 d. (savitarpio pripažinimo), 30 d. (nacionaline procedūra)
Mokesčiai

Veterinarinio vaisto, kai Lietuvos Respublika jo duomenų sąranką nagrinėja pagal nacionalinę, decentralizuotą ar savitarpio pripažinimo procedūrą kaip referentinė valstybė Registravimas - 1000,06 Eur (3453.00 Lt) Perregistravimas - 500,17 Eur (1727.00 Lt) Veterinarinio vaisto, kai Lietuvos Respublika jo duomenų sąranką nagrinėja pagal decentralizuotą ar savitarpio pripažinimo procedūrą kaip nereferentinė valstybė: Registravimas - 600,09 Eur (2072.00 Lt) Perregistravimas - 300,05 Eur (1036.00 Lt) Veterinarinio vaisto sąrankos duomenų I tipo keitimą - 99,92 Eur (345.00 Lt) Veterinarinio vaisto sąrankos duomenų II tipo keitimą - 399,96 Eur (1381.00 Lt) Homeopatinio veterinarinio vaisto, kuriam nustatytos specifinės indikacijos Registravimas - 1381.00 Lt (399,96 Eur) Perregistravimas - 691.00 Lt (200,13 Eur) Homeopatinio veterinarinio vaisto, kuriam nenustatytos specifinės indikacijos Registravimas - 1036.00 Lt (300,05 Eur) Perregistravimas - 518.00 Lt (150,02 Eur) Retųjų veterinarinių vaistų: Registravimas - 420.00 Lt (121,64 Eur) Perregistravimas - 210.00 Lt (60,82)

Reikalingi dokumentai
Veterinarinių vaistų registracija: Prašymo užregistruoti veterinarinį vaistą Lietuvos Respublikoje forma Prašymo perregistruoti veterinarinį vaistą Lietuvos Respublikoje forma Prašymo pakeisti duomenis apie jau registruotą veterinarinį vaistą Lietuvos Respublikoje forma Veterinarinio vaisto aprašo forma (versija 7.2, 12/2008) Veterinarinės paskirties biocidų autorizacija: Prašymo autorizuoti veterinarinės paskirties biocidą Lietuvos Respublikoje forma Prašymai ir veterinarinų vaistų ir veterinarinės paskirties biocidų sąrankos pateikiamos Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui: Paštu: Veterinarinių vaistų ir biocidų vertinimo skyrius, Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas J. Naujalio g. 21b, 48332 Kaunas, Lietuva El. paštu: registracija@vet.lt Faksu: +370 37 406820
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu