Veterinarijos reikalavimai gyvūnų globos namams

Leidimo kodas:: PAS28331

Veterinarijos reikalavimų gyvūnų globos namams tikslas nustatyti minimalius veterinarijos reikalavimus gyvūnų globos namams, užtikrinti gyvūnų gerovės reikalavimų įgyvendinimą. Reikalavimai taikomi gyvūnų globos namams, kuriuose laikomi benamiai, sužeisti, priverstinai paimti iš gyvūno laikytojo gyvūnai, ir šunų, kačių veislynams, viešbučiams.
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
  • Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. B1-1015 "Dėl Veterinarijos reikalavimus gyvūnų globos namams patvirtinimo" (Žin., 2004, 179-6654)
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Pateikiami dokumentai 2. Suteikiamas patvirtinimas
Mokesčiai

100 litų už veterinarinės priežiūros objektų įvertinimą ir pažymų išdavimą

Reikalingi dokumentai
1. Prašymas 2. Įmonės registracijos pažymėjimo (verslo liudijimo) ir nuosavybės arba pastato, patalpų nuomos sutarties nuorašas, patvirtintas antspaudu (jei antspaudą privalo turėti) ir atsakingojo asmens parašu; 3. Gyvūnų globos namų veiklos nuostatai.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu