Pažymos patalpų savininkams (bendraturčiams) išdavimas

Leidimo kodas:: PAS2975

Išduodama pažyma patalpų savininkams (bendraturčiams) apie jų patalpose deklaruotus asmenis (tiesiogiai asmeniui atvykus į seniūniją).
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
  • 1. Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. (29)4R-18 „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2008, Nr. 44-1673) ir 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr.(29)4R-67 „Dėl gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr.(29)4R-18 „Dėl gyvena-mosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“(Žin. 2010, Nr.2-108); 2. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 66-1910; 2006, Nr. 141-5395; 2009, Nr. 141-6192); 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 10 d. nutarimas Nr. 685 „Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijos perdavimo savivaldybėms tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin. 2006, Nr. 77-2994); 4. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. DĮV – 463 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnų pavaduotojų pareigybių aprašymų tvirtinimo“
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Pateikiamas prašymas. 2. Išduodama pažyma.
Terminai
0
Paslauga suteikiama iškart, asmeniui atvykus į seniūniją.
Reikalingi dokumentai
1. Prašymas; 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 3. Dokumentas, patvirtinantis nekilnojamojo turto nuosavybę (jeigu šio dokumento asmuo neturi, jis privalo išsiimti iš VĮ Registrų centro)
Prašymo forma
Specialios prašymo formos nėra.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Nijolė Vilišienė, Bilionių seniūnijos socialinė darbuotoja
nijole.viliusiene@silale.lt, 8 449 41832

Rasa Lukošienė, Kvėdarnos seniūnijos seniūno pavaduotoja
rasa.lukosiene@silale.lt, 8 449 55288

Loreta Petravičienė, Tenenių seniūnijos seniūnė
loreta.petraviciene@silale.lt, 8 449 43290

Rima Macijauskienė, Upynos seniūnijos seniūno pavaduotoja
rima.macijauskiene, 8 449 46674

Aldona Jankauskienė, Pajūrio seniūnijos seniūno pavaduotoja
aldona.jankauskiene@silale.lt, 8 449 58166

Vida Miliauskytė, Šilalės miesto seniūnijos seniūno pavaduotoja
vida.miliauskyte@silale.lt, 8 449 76128

Kazė Juodaitienė, Šilalės miesto seniūnijos socialinė darbuotoja
kaze.juodaitiene@silale.lt, 8 449 76128

Dovilė Dobilienė, Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūno pavaduotoja
dovile.dobiliene@silale.lt, 8 449 76127

Angelė Paulienė, Šilalės kaimiškosios seniūnijos socialinė darbuotoja
angele.pauliene@silale.lt, 8 449 76113

Janina Košienė, Traksėdžio seniūnijos seniūno pavaduotoja
janina.kosiene@silale.lt, 8 449 70052

Regina Audinytė, Traksėdžio seniūnijos seniūnė
regina.audinyte@silale.lt, 8 449 70052

Nijolė Gečienė, Kaltinėnų seniūnijos seniūno pavaduotoja
nijole.geciene@silale.lt, 8 449 57404

Aleksandra Paldavičienė, Laukuvos seniūno pavaduotoja
aleksandra paldaviciene@silale.lt, 8 449 56192

Lina Judytė, Bijotų seniūnijos seniūno pavaduotoja
lina.judyte@silale.lt, 8 449 41434

Miglė Zybartienė, Palentinio seniūnijos seniūnė
migle.zybartiene@silale.lt, 8 449 42347

Vilma Kasnauskienė, Didkiemio seniūnijos seniūnė
vilma.kasnauskiene@silale.lt, 8 449 42981

Reda Mikutienė, Žadeikių seniūnijos žemės ūkio specialistė
reda.mikutiene@silale.lt, 8 449 41695

Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Paslauga galutinė
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu