Turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimas

Leidimo kodas:: PAS30297

Turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimas - Turto vertinimo priežiūros tarnybos fiziniam asmeniui išduotas dokumentas, kuriuo patvirtinama jo, kaip tam tikros srities turto arba verslo vertintojo, kvalifikacija.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Išlaikyti turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminą. Asmuo, atitinkantis Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir norintis laikyti egzaminą, turi pateikti Tarnybai reikalingus dokumentus ir sumokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą - 486 Lt (140,76 eurai)
Terminai
0
Sprendimą suteikti turto arba verslo vertintojo kvalifikaciją ir išduoti turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimą Tarnyba priima per 10 darbo dienų nuo: - Turto arba verslo vertinitojo kvalifikaicjos egzamino komisijos sprendimo apskundimo termino pabaigos, jeigu egzamino komisijos sprendimas nebuvo apskųstas; - skundo išnagrinėjimo, jeigu egzamino komisijos sprendimas buvo apskųstas.
Mokesčiai

Konkrečių valstybės rinkliavų dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių 4.509 papunkčiu nustatytas valstybės rinkliavos dydis už egzamino turto arba verslo vertintojo kvalifikacijai įgyti laikymą - 140,76 Eur (486 Lt), už turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo išdavimą - 24,04 Eur (83 Lt).

Reikalingi dokumentai
Asmuo, norintis laikyti egzaminą, turi pateikti Tarnybai šiuos dokumentus: 1) Prašymą leisti laikyti egzaminą 2) darbo, susijusio su turto arba verslo vertinimu, patirties įrodymo dokumentus: 3) socialinio draudimo pažymėjimo kopiją ir originalą palyginti (jeigu dokumentai teikiami ne paštu) arba pažymą apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpius, kai jie nenurodyti socialinio draudimo pažymėjime; 4) kitus dokumentus, kuriais įrodoma, kad asmuo turi reikiamą darbo, susijusio su turto arba verslo vertinimu, patirtį; 5) paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją ir originalą palyginti (jeigu dokumentai teikiami ne paštu); 6) diplomo, kuriuo įrodomas išsilavinimas, kopiją ir originalą palyginti (jeigu dokumentai teikiami ne paštu); 7) 2 nuotraukas (3 x 4 cm formatu); 8) registruotąja pašto siunta siunčiamus 2 sau adresuotus vokus su pašto ženklais; 9) dokumentą, kuriuo įrodoma, kad asmuo sumokėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio rinkliavą.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu