Turto arba verslo vertintojo asistento kvalifikacijos pažymėjimas

Leidimo kodas:: PAS30296

Turto vertintojo asistento kvalifikacijos pažymėjimas - Turto vertinimo priežiūros tarnybos fiziniam asmeniui išduotas dokumentas, kuriuo patvirtinama jo, kaip tam tikros srities turto arba verslo vertintojo asistento, kvalifikacija.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Išlaikyti turto arba verslo vertintojo asistento kvalifikacijos egzaminą. Asmuo, atitinkantis Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir norintis laikyti egzaminą, turi pateikti Tarnybai reikalingus dokumentus ir sumokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą - 324 Lt (93,84 eurai)
Terminai
0
Sprendimą suteikti turto arba verslo vertintojo asistento kvalifikaciją ir išduoti turto arba verslo vertintojo asistento kvalifikacijos pažymėjimą Tarnyba priima per 10 darbo dienų nuo: - Turto arba verslo vertinitojo kvalifikaicjos egzamino komisijos sprendimo apskundimo termino pabaigos, jeigu egzamino komisijos sprendimas nebuvo apskųstas; - skundo išnagrinėjimo, jeigu egzamino komisijos sprendimas buvo apskųstas.
Mokesčiai

Konkrečių valstybės rinkliavų dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių 4.508 papunkčiu nustatytas valstybės rinkliavos dydis už egzamino turto arba verslo vertintojo asistento kvalifikacijai įgyti laikymą - 93,84 Eur (324 Lt), už turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo išdavimą - 24,04 Eur (83 Lt).

Reikalingi dokumentai
Asmuo, norintis laikyti egzaminą ir atitinkantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus, turi pateikti Tarnybai šiuos dokumentus: 1) prašymą leisti laikyti egzaminą pagal Turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminų organizavimo taisyklių 2 priede pateiktą formą; 2) darbo, susijusio su turto arba verslo vertinimu, patirties įrodymo dokumentus: 3) socialinio draudimo pažymėjimo kopiją ir originalą palyginti (jeigu dokumentai teikiami ne paštu) arba pažymą apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpius, kai jie nenurodyti socialinio draudimo pažymėjime; 4) kitus dokumentus, kuriais įrodoma, kad asmuo turi reikiamą darbo, susijusio su turto arba verslo vertinimu, patirtį; 5) paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją ir originalą palyginti (jeigu dokumentai teikiami ne paštu); 6) diplomo, kuriuo įrodomas išsilavinimas, kopiją ir originalą palyginti (jeigu dokumentai teikiami ne paštu); 7) 2 nuotraukas (3 x 4 cm formatu); 8) registruotąja pašto siunta siunčiamus 2 sau adresuotus vokus su pašto ženklais; 9) dokumentą, kuriuo įrodoma, kad asmuo sumokėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio rinkliavą.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu