Trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimo išdavimas

Leidimo kodas:: PAS30481

Ekologinėje gamyboje gali būti naudojamos tik reglamento (EB) Nr. 889/2008 I priede nurodytos trąšos ir (ar) dirvožemio gerinimo priemonės. Tarnyba išduoda patvirtinimą, kad tam tikro pavadinimo trąša ar dirvožemio gerinimo priemonė yra tinkama naudoti ekologinėje gamyboje. Prašymas išduoti trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimą ir susiję dokumentai pateikiami tiesiogiai atvykus į Tarnybą, atsiuntus paštu ar elektroniniu būdu. Tarnybos atsakymas ūkio subjektui (platintojui) gali būti pateiktas tiesiogiai jam atvykus į Tarnybą, išsiunčiamas paštu ar elektroniniu būdu.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Siunčiamas prašymas ir jo lydimieji dokumentai adresu info@vatzum.lt. Dokumentai Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos nagrinėjami. Priimamas sprendimas Prašymo dėl Trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimo išdavimo forma patvirtinta Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. A1-167 „Dėl trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje dokumentų formų patvirtinimo“.
PRAŠYMO FORMA.doc
Terminai
20 (Darbo dienos)
Sprendimas dėl trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimo išdavimo arba atsisakymo jį išduoti priimamas bei informacija Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos tarnybos svetainėje adresu www.vatzum.lt paskelbiama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų dokumentų, reikalingų patvirtinimui išduoti, gavimo dienos.
Reikalingi dokumentai
1. patvirtintos formos prašymas; informacija apie išsamią trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonės kokybinę ir kiekybinę sudėtį; 2. išsamus trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonės gamybos technologijos ir naudotų žaliavų aprašymas; 3. trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonės žaliavų tiekėjo pareiškimas, kad pateikti produktai nėra pagaminti iš genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) ar naudojant GMO (pagal reglamento (EB) Nr. 889/2008 XIII priedą); 4. Europos Sąjungos šalies pagal ISO/IEC 17025 standartą trąšų ir (ar) dirvožemio gerinimo priemonių tyrimų srityje akredituotos laboratorijos išduotas cheminės sudėties tyrimų protokolas; 5. Lietuvos mokslo įstaigos žemės ūkio srities agronomijos krypties mokslininko rekomendacija, kuria patvirtinama, kad trąšos ar dirvožemio gerinimo priemonė yra tinkama naudoti ekologinėje gamyboje.
Prašymo forma
Užpildytas prašymas ir jo lydimieji dokumentai siunčiami adresu info@vatzum.lt
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Palmira Hakaitė, Agrochemijos skyriaus vedėjo pavaduotoja
palmira.hakaite@vatzum.lt, +37052751865

Algimantas Strukčinskas , Agrochemijos skyriaus vedėjo pavaduotojas
algimantas.strukcinskas@vatzum.lt, +37052751865

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu