Trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimas

Leidimo kodas:: PAS30481

Ekologinėje gamyboje gali būti naudojamos tik reglamento (EB) Nr. 889/2008 I priede nurodytos trąšos ir (ar) dirvožemio gerinimo priemonės. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos išduoda patvirtinimą, kad tam tikro pavadinimo trąšos ar dirvožemio gerinimo priemonė yra tinkama naudoti ekologinėje gamyboje. Jeigu kurios nors Europos Sąjungos šalies atsakinga sertifikavimo įstaiga patvirtino, kad tam tikro pavadinimo trąšos ar dirvožemio gerinimo priemonė tinkama naudoti ekologinėje gamyboje, o ūkio subjektas Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos pateikė informaciją apie jas, Tarnyba gautą informaciją apie ekologinėje gamyboje tinkamas naudoti trąšas ir (ar) dirvožemio gerinimo priemones, kurioms išduotas ES šalies patvirtinimo dokumentas, paskelbia Tarnybos svetainėje adresu www.vatzum.lt.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Fizinis arba juridinis asmuo, norintis gauti Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patvirtinimą, kad tam tikro pavadinimo trąšos ir (ar) dirvožemio gerinimo priemonės, kurios yra leistinos naudoti pagal reglamento (EB) Nr. 889/2008 I priedą, yra tinkamos naudoti ekologinėje gamyboje, Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos turi pateikt patvirtintos formos prašymą; išsamų trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonės gamybos technologijos ir naudotų žaliavų aprašymą; trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonės žaliavų tiekėjo pareiškimą, įrodantį, kad pateikti produktai nėra pagaminti iš genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) ar naudojant GMO (pagal reglamento (EB) Nr. 889/2008 XIII priedą); akredituotos laboratorijos išduotą trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonės išsamios cheminės sudėties analizės protokolo kopiją; mokslinę rekomendaciją, patvirtinančią, kad trąšos ar dirvožemio gerinimo priemonė yra veiksminga; produkto saugos duomenų lapą; Europos Sąjungos šalies atsakingos sertifikavimo įstaigos išduoto patvirtinimo dokumento originalo kopiją ir kopiją lietuvių kalba (jei trąšos ar dirvožemio gerinimo priemonės yra patvirtintas kaip tinkamos naudoti ekologinėje gamyboje kitoje Europos Sąjungos šalyje).
Terminai
0
Sprendimas dėl trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimo išdavimo arba atsisakymo jį išduoti priimamas bei informacija Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos tarnybos svetainėje adresu www.vatzum.lt paskelbiama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų dokumentų, reikalingų patvirtinimui išduoti, gavimo dienos.
Mokesčiai

Neatlygintina

Reikalingi dokumentai
Fizinis arba juridinis asmuo Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos pateiki Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. A1-167 "Dėl trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje dokumentų formų patvirtinimo" patvirtintos formos prašymą; išsamų trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonės gamybos technologijos ir naudotų žaliavų aprašymą; trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonės žaliavų tiekėjo pareiškimą, įrodantį, kad pateikti produktai nėra pagaminti iš genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) ar naudojant GMO (pagal reglamento (EB) Nr. 889/2008 XIII priedą); akredituotos laboratorijos išduotą trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonės išsamios cheminės sudėties analizės protokolo kopiją; mokslines rekomendacijas, patvirtinančias, kad trąšos ar dirvožemio gerinimo priemonė yra veiksminga; produkto saugos duomenų lapą; Europos Sąjungos šalies atsakingos sertifikavimo įstaigos išduoto patvirtinimo dokumento originalo kopiją ir kopiją lietuvių kalba (jei trąšos ar dirvožemio gerinimo priemonė yra patvirtinta kaip tinkama naudoti ekologinėje gamyboje kitoje Europos Sąjungos šalyje).
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu