Transporto vadybininkų egzamino pažymėjimas

Leidimo kodas:: PAS30730

Transporto vadybininkugali būti įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Transporto vadybininkas vadovauja vežėjų transporto veiklai. Jis privalo atitikti profesinės kompetencijos reikalavimą. Profesinė kompetencija nustatoma išlaikius profesinės kompetencijos egzaminą Susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Veiksmai leidimui gauti pateikiami Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos įsakyme "Dėl prašymo laikyti transporto vadybininkų egzaminą ir (arba) išduoti profesinės kompetencijos pažymėjimą pildymo rekomendacijų patvirtinimo" https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F49CB12930CC
Terminai
3 (Darbo dienos)
Mokesčiai
14.0 (EUR)
Už pagrindinės dalies egzaminą

14.0 (EUR)
Už papildomos dalies egzaminą

14.0 (EUR)
Už pažymėjimo išdavimą

Mokėjimo rekvizitai
Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5746
LT247300010112394300 Swedbank, AB
Reikalingi dokumentai
Asmuo, pageidaujantis laikyti egzaminą, turi pateikti: 1. Prašymą; 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungoje ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą); egzamino dieną atvykęs į Inspekciją asmuo privalo su savimi turėti ir egzaminuotojui pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
-


Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu