Transporto priemonės registracijos liudijimas

Leidimo kodas:: PAS30725

Transporto priemonė turi būti valdoma ar naudojama nuosavybės, patikėjimo teise ar nuomojama, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, ir neterminuotai arba laikinai, kai transporto priemonės valdymą patvirtinančiame dokumente nustatytas ribotas jos valdymo terminas, įregistruota Lietuvos Respublikoje ir turėti transporto priemonės bendrojo naudojimo valstybinio numerio ženklus.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pažymos pateikimas VĮ "Regitra".
Terminai
20 (Darbo dienos)
Mokesčiai
14.48 (EUR)
Pirmą kartą įregistruojant Lietuvos Respublikoje transporto priemonę, kuri yra nauja, neregistruota ir įsigyta iš jos gamintojo arba jo prekybos atstovo, sudariusio sutartį su valstybės įmone „Regitra“ dėl tokių transporto priemonių duomenų teikimo. Detalesnė Informacija dėl kainų pateikiama LR vidaus reikalų ministro įsakyme "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymo įsakymo nr. 1V-450 "Dėl valstybės įmonės "Regitra" teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų" pakeitimo" https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b1a90ed089b511e4a98a9f2247652cf4

Mokėjimo rekvizitai
Gavėjo pavadinimas: VĮ "Regitra"
Įmonės kodas: 110078991
LT577400043243323810 Danske Bank A/S Lietuvos filialas
Reikalingi dokumentai
1. Naujo automobilio atitikties sertifikatas; 2. Jau registruotų transporto priemonių registracijos pažymėjimas; 3. Draudimo įrodymas; 4. Nuosavybės patvirtinimas; 5. PVM mokėtojo patvirtinimas; 6. Techninės apžiūros patvirtinimas.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
-


Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu