Tradicinių amatų meistrų pažymėjimas

Leidimo kodas:: PAS30268

Prašymas sertifikuoti ir atestuoti tradicinių amatų meistru ir kiti dokumentai, reglamentuojantys tradicinių amatų meistrų atestavimą, paskelbti internetiniame puslapyje www.tautinispaveldas.lt. Prašymas ir kitų dokumentų turinys iki pateikimo institucijai derinamas elektroniniu būdu. Suderinus prašymas ir kiti dokumentai išsiunčiami paštu institucijai (90 proc.). Likusi dalis (dažniausiai iš Vilniaus) pateikiama tiesiogiai atvykus į instituciją. Teigiamu atveju atsakymas (Sertifikatas) išduodamas tiesiogiai asmeniui arba įgaliotam asmeniui atvykus į instituciją. Neigiamu atveju - informuojamas raštu.
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Asmuo pateiki 1. Prašymą; 2. Patirties ir (ar) praktinės veiklos tradicinių amatų srityje aprašymą (pildomas laisva forma); 3. Pareiškėjo sertifikuoto (-ų) tautinio paveldo produkto (-ų) sertifikatų kopijas; 4. Kitus dokumentus, kuriais įrodoma, kad tradicinis amatininkas atitinka tradicinių amatų meistro atitikties kriterijus, kopijas.
Terminai
0
60 kalendorinių dienų, jei sprendimas atidėtas, tokiu atveju priklauso nuo paslaugos gavėjo, per kiek laiko pateikia papildomus dokumentus ar kt.
Mokesčiai

Pagal Konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 (Žin., 2000, Nr. 108-3463) - 37,65 Eur (130 Lt)

Reikalingi dokumentai
1. Prašymas; 2. Patirties ir (ar) praktinės veiklos tradicinių amatų srityje aprašymas (pildomas laisva forma); 3. Pareiškėjo sertifikuoto (-ų) tautinio paveldo produkto (-ų) sertifikatų kopijos; 4. Kiti dokumentai, kuriais įrodoma, kad tradicinis amatininkas atitinka tradicinių amatų meistro atitikties kriterijus, kopijas. Plačiau - www.tautinispaveldas.lt
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu