Tradicinės mugės sertifikatas

Leidimo kodas:: PAS30267

Prašymas sertifikuoti mugę ir kiti dokumentai, reglamentuojantys mugės sertifikavimą, skelbiami internetiniame puslapyje www.tautinispaveldas.lt. Prašymas ir kitų dokumentų turinys iki pateikimo institucijai derinamas elektroniniu būdu. Suderinus prašymas ir kiti dokumentai išsiunčiami paštu į instituciją (90 proc.). Likusi dalis (dažniausiai iš Vilniaus) pateikiama tiesiogiai atvykus į instituciją. Teigiamu atveju atsakymas (Sertifikatas) išduodamas tiesiogiai asmeniui arba įgaliotam asmeniui atvykus į instituciją. Neigiamu atveju - informuojamas raštu.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Asmuo pateiki 1. Prašymą; 2. Aprašą, kuris pildomas laisva forma. Jame turi būti nurodyta, kokią mugę ketinama rengti, mugės pavadinimas, tradiciškumą paliudijanti informacij mugės istoriškai susiklosčiusias tradicijas, kiek metų mugė vyksta Lietuvoje, mugės scenarijus, kokius amatus pristatys mugės metu, vaizdinė medžiaga, kiti priedai, pažymos ar dokumentų, kuriais pagrindžiama mugės atitiktis tradicijai kopijos.
Terminai
0
Paslaugos suteikimo trukmė - 60 kalendorinių dienų, tačiau jei sprendimas atidėtas, tokiu atveju priklauso nuo paslaugos gavėjo, per kiek laiko pateikia papildomus dokumentus ar kt.
Mokesčiai

Pagal Konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 (Žin., 2000, Nr. 108-3463) - 57,92 Eur (200 Lt)

Reikalingi dokumentai
1. Prašymas; 2. Aprašas, kuris pildomas laisva forma. Jame turi būti nurodyta, kokią mugę ketinama rengti, mugės pavadinimas, tradiciškumą paliudijanti informacij mugės istoriškai susiklosčiusias tradicijas, kiek metų mugė vyksta Lietuvoje, mugės scenarijus, kokius amatus pristatys mugės metu, vaizdinė medžiaga, kiti priedai, pažymos ar dokumentų, kuriais pagrindžiama mugės atitiktis tradicijai kopijos. Plačiau - www.tautinispaveldas.lt
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Prašymas ir visi dokumentai pateikiami spausdintine ir elektronine (įrašyta į kompiuterinę laikmeną Word ir (arba) Pdf formatu) formomis.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu