Teritorijų planavimo dokumentų vertinimo pažyma

Leidimo kodas:: PAS30714

Teritorijų planavimo dokumentų vertinimo pažyma
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu