Teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimas

Leidimo kodas:: PAS28798

Pažymėjimas suteikia teisę atlikti atitinkamos rūšies teismo ekspertizes pagal pažymėjime įrašytą kvalifikaciją.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paslaugų teikėjas (potencialus) pateikia reikalingus dokumentus; 2. Institucija nagrinėja pateiktą medžiagą; 3. Kvalifikacijos egzamino rengimas ir laikymas; 4. Sėkmingai išlaikius kvalifikacinį egzaminą išduodamas teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimas.
Terminai
0
Pretendento prašymas išnagrinėjamas per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo; Kvalifikacijos egzamino data derinama su pretendentu; Teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimas išduodamas per 5 darbo dienas nuo kvalifikacijos egzamino dienos.
Mokesčiai

Nėra

Reikalingi dokumentai
1. Nustatytos formos prašymas laikyti kvalifikacijos egzaminą, siekiant įgyti atitinkamą teismo eksperto kvalifikaciją; 2. Gyvenimo aprašymas; 3. Paso arba asmens tapatybės kopija; 4. Aukštojo mokslo baigimo diplomo kopija; 5. Turimų mokslo laipsnių ir mokslo vardų diplomų kopijos; 6. Dokumentai, patvirtinantys ne mažesnį nei 5 metų atitinkamos specialybės praktinio darbo stažą; 7. Dokumentai, patvirtinantys pretendento pasirengimą ir kompetenciją atlikti atitinkamos srities tyrimus, tinkamą jų atlikimui darbo aplinką, informacinius šaltinius ir kitus tyrimų atlikimui, medžiagos saugojimui būtinus išteklius ir priemones; 8. Rekomendacija iš darbdavio ar atitinkamos srities specialisto; 9. Neteistumo (teistumo) pažyma; 10. 35 x 45 mm dydžio fotonuotrauka. ES piliečiui reikalavimai tie patys, tačiau atskirais atvejais reikalingi diplomų vertimai.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu