Teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą suteikimas

Leidimo kodas:: PAS30352

Suteikia įmonei teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Įmonė, siekianti įgyti teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą, turi atitikti reikalavimus, nurodytus Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklėse, patvirtintose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 2B-107 "Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių" ir pateikti Inspekcijai nustatytos formos prašymą
Terminai
0
Per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos sudaroma įmonės vertinimo komisija. Komisija per 5 darbo dienas nuo jos sudarymo dienos įvertina įmonės pasirengimą atlikti tachografų techninę priežiūrą.
Mokesčiai

110,06 Eur (380,00 Lt)

Reikalingi dokumentai
1. nustatytos formos prašymas; 2. įsigaliojęs įmonės vadovo įsakymas dėl paskirto asmens - dirbtuvės vadovo, atsakingo už visų tai įmonei skirtų dirbtuvės kortelių apsaugą, kontrolę ir naudojimą; 3. brėžinys (-iai), kuriame (-iuose) būtų pažymėta dirbtuvės patalpa su joje esančia atskira dirbtuvės mechaniko patalpa, nurodytais patalpų išmatavimais, jų plotais ir dirbtuvės adresu; 4. dokumentai, patvirtinantys, kad matavimo įranga, skirta tachografų techninei priežiūrai atlikti, yra metrologiškai patikrinta ir kalibruota; 5. dirbtuvės mechaniko kvalifikacijos pažymėjimas (-ai), išduotas (-i) tachografo gamintojo ar jo įgaliotojo atstovo; 6. metrologo tikrintojo arba tachografo tikrintojo kvalifikaciją patvirtinantis (-ys) pažymėjimas (-ai); 7. dokumentas, patvirtinantis, kad įmonė apdraudė tachografų techninės priežiūros darbus; 8. įmonės vadovo patvirtintas kokybės valdymo sistemos vadovas pagal LST EN ISO/IEC 17020:2005 "Bendrųjų įvairių tipų kontrolės įstaigų veikimo kriterijų" arba LST EN ISO/IEC 17025:2006 "Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliamų bendrųjų reikalavimų" standarto reikalavimus (šis reikalavimas dirbtuvėms taikomas iki jų akreditacijos).
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu