Teisės naudoti žvejybos plotą sprendimų ir vandens telkinio žuvų išteklių naudojimo atkūrimo ir apsaugos vandens telkinyje priemonių plano derinimas

Leidimo kodas:: PAS30524

Teisės naudoti žvejybos plotą sprendimų ir vandens telkinio žuvų išteklių naudojimo atkūrimo ir apsaugos vandens telkinyje priemonių plano derinimas.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Prieš priimdamas sprendimą suteikti teisę naudoti žvejybos plotą juridiniam, fiziniam asmeniui, kitai organizacijai arba juridinio asmens ar kitos organizacijos filialui (toliau - asmuo) (be aukciono, uždaro aukciono ar aukciono būdu atrinkus laimėtoją), vandens telkinio valdytojas teikia Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau - AAA) derinti sprendimo suteikti teisę naudoti žvejybos plotą (toliau - sprendimas) konkrečiam (-tiems) asmeniui (-ims) projektą ir to (-tų) vandens telkinio (-ių) žuvų išteklių naudojimo atkūrimo ir apsaugos vandens telkinyje priemonių planą (-us) (toliau - tvarkymo planas).
Terminai
0
14 darbo dienų
Mokesčiai

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

Reikalingi dokumentai
Laisvos formos prašymas. Sprendimo suteikti teisę naudoti žvejybos plotą konkrečiam (-tiems) asmeniui (-ims) projektas Vandens telkinio (-ių) žuvų išteklių naudojimo atkūrimo ir apsaugos vandens telkinyje priemonių planas (-ai). Jei vandens telkinys yra saugomoje teritorijoje, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nustatytos papildomos sąlygos.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Tvarkymo planas turi būti parengtas, vadovaujantis vandens telkinių tipiniais planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-4 "Dėl vandens telkinių tipinių planų ir vandens telkinių pagal žuvininkystės vystymo kryptis sąrašų patvirtinimo"
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu