Teisės naudoti patvirtintą medinės pakavimo medžiagos ženklą suteikimas

Leidimo kodas:: PAS30028

Ūkio subjektai, siekiantys gaminti medinę pakavimo medžiagą, kad ji atitiktų Tarptautinio fitosanitarinių priemonių standarto Nr. 15 reikalavimus, turi naudoti termiškai apdorotą džiovinimo kameroje medieną ir gaminius ženklinti specialiu ženklu, kurį naudoti teisę suteikia Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Ūkio subjektas pateikia prašymą ir kitus būtinus dokumentus dėl teisės ženklinti medinę pakavimo medžiagą pagal Tarptautinį fitosanitarinių priemonių standartą Nr. 15. 2. Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Tarnyba) regioninio skyriaus pareigūnai pareiškėjo gamybos vietoje atlieka fitosanitarinį tikrinimą, o Džiovinimo kamerų vertinimo komisija (toliau - Komisija) - įvertina džiovinimo kamerų atitiktį nustatytiems reikalavimams. 3. Tarnybos direktorius, atsižvelgdamas į regioninio skyriaus pareigūnų ir Komisijos išvadas, priima sprendimą dėl teisės ženklinti medinę pakavimo medžiagą pareiškėjui suteikimo. Apie priimtą sprendimą pareiškėjui raštu pranešama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.
Terminai
0
30 dienų nuo prašymo įregistravimo.
Mokesčiai

Už Tarnybos teikiamą administracinę paslaugą - 57,92 Eur (200 Lt). Už Komisijos darbą pareiškėjas moką pagal atskirą darbų atlikimo sutartį.

Reikalingi dokumentai
1. Prašymą dėl teisės ženklinti medinę pakavimo medžiagą pagal Fitosanitarinių priemonių standartą Nr. 15. 2. Valstybės rinkliavos už teikiamą administracinę paslaugą sumokėjimo kvitą. 3. Jei medinės pakavimo medžiagos terminį apdorojimą atlieka ne pats pareiškėjas, o kitas ūkio subjektas, pareiškėjas privalo pateikti ir sutarties ar jos dalies kopiją dėl paslaugų iš trečiųjų asmenų pirkimo.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Fitosanitarijos skyrius


Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu