Teisės mokytojui mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, suteikimas

Leidimo kodas:: PAS30487

Suteikia asmeniui teisę mokymo įstaigose mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Pateikiamas prašymas laikyti atestacijos egzaminą ir kiti dokumentai. 2. Sumokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava. 3.Nustatyta tvarka išlaikytas mokytojų, mokančių asmenis, susijusius pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, atestacijos egzaminas.
Terminai
0
Egzaminai vyksta pagal patvirtintą egzaminų grafiką. Inspekcija, suteikusi teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, per 3 darbo dienas nuo egzamino datos paskelbia apie tai savo interneto svetainėje.
Mokesčiai

Už atestacijos egzamino laikymą - 20,27 Eur (70 Lt). Už teisės mokyti asmenis suteikimo įforminimą - 2,90 Eur (10 Lt) .

Reikalingi dokumentai
1. Nustatytos formos prašymas. 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. 3. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (ne žemesnis kaip aukštasis koleginis (arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas kaip jam lygiavertis). 4. Dokumentas, patvirtinantis asmens duomenų pakeitimą.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Mokytojas, turintis teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, turi teisę gauti pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto pažymėjimą pagal atitinkamą pavojingųjų krovinių transportavimo būdą ir pageidaujamą pavojingųjų krovinių grupę. Minėtas pažymėjimas tokiam asmeniui jo pageidavimu gali būti išduotas įgaliotosios institucijos nustatyta tvarka.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu