Teisės mokymo įstaigai mokyti asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu automobilių keliais, suteikimas

Leidimo kodas:: PAS30043

Suteikia teisę mokymo įstaigoms mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paslaugų teikėjas pateikia reikalingus dokumentus; 2. Paslaugų teikėjas sumoka valstybės rinkliavą; 3. Kompetentinga institucija atlieka mokymo įstaigos atitikties vertinimą; 4. Kompetentinga institucija priima sprendimą suteikti teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais.
Terminai
0
1. Mokymo įstaigos atitikties vertinimas atliekamas per 20 dienų nuo dokumentų pateikimo; 2. Esant teigiamoms atitikties vertinimo išvadoms per 5 dienas nuo mokymo įstaigos atitikties vertinimo protokolo surašymo dienos suteikiama teisė mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais.
Mokesčiai

1. Atitikties vertinimas 57,92 Eur (200 Lt); 2. Teisės suteikimo įforminimas 17,38 Eur (60 Lt).

Reikalingi dokumentai
Nustatytos formos prašymas; Patvirtinta (-os) pagal nustatytus reikalavimus atitinkamų mokymo kursų programa (-os); Kiti dokumentai, kuriuose mokymo įstaiga nustato mokymo sąlygas (pvz. dalyvių skaičių ar kt.).
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Daugiau informacijos rasite čia: http://www.vkti.gov.lt/go.php/lit/Mokymo-istaigu-atitikimovertinimas/1114
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu