Teisė užsiimti specialių transporto priemonių bandymais ir tikrinimu

Leidimo kodas:: PAS30484

Prašymas suteikti paslaugą teikiamas tiesiogiai atvykus į Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija), atsiuntus dokumentus paštu, per pasiuntinį arba elektroniniu būdu – paslaugą teikiančio Inspekcijos valstybės tarnautojo elektroninio pašto adresu, kaip nurodyta Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėse, patvirtintose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B-217 (Žin., 2009, Nr. 70-2887; 2010, Nr. 119-6092; 2011, Nr. 1-21)
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
15 darbo dienų
Mokesčiai

-

Reikalingi dokumentai
1. Nustatytos formos prašymas. 2. Eksperto (-ų) vardą (-us), pavardę (-es) ir jo (jų) išsilavinimą bei darbo stažą patvirtinančius dokumentus (pvz., Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo pažymą apie socialinio draudimo laikotarpį, dokumentą, kuriame nustatytos funkcijos, teisės ir pareigos, ar pažymą apie darbo pobūdį iš ankstesnės darbovietės) apie izoterminių kėbulų, kompresorių ar šaldymo (šildymo) įrenginių gamybą, techninę priežiūrą ar remontą. 3. Akreditacijos pažymėjimą pagal LST EN ISO/IEC 17025:2006 standarto reikalavimus. 4. Įrenginių metrologinę patikrą patvirtinantys ir galiojantys dokumentai.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu