Tautinio paveldo produkto sertifikatas

Leidimo kodas:: PAS30428

Prašymas sertifikuoti Tautinio paveldo produktą ir kiti dokumentai, reglamentuojantys sertifikavimą, skelbiami internetiniame puslapyje www.tautinispaveldas.lt. Prašymas ir kitų dokumentų turinys iki pateikimo institucijai derinamas elektroniniu būdu. Suderinus prašymas ir kiti dokumentai išsiunčiami paštu į instituciją (90 proc.). Likusi dalis (dažniausiai iš Vilniaus) pateikiama tiesiogiai atvykus į instituciją. Teigiamu atveju atsakymas (Sertifikatas) išduodamas tiesiogiai asmeniui arba įgaliotam asmeniui atvykus į instituciją. Neigiamu atveju - informuojamas raštu.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo: 1. Prašymą; 2. Aprašą, kuris pildomas laisva forma. Jame turi būti išvardinti sertifikavimui teikiami gaminiai, jų kodai pagal Tradicinių amatų klasifikaciją. taip pat aprašoma apie save: iš kur perimtas amatas, kiek laiko juo užsiimama, kur gaminiai pristatomi, kokios žaliavos yra naudojamos ir kt. Aprašas turi būti pagrįstas nuotraukomis. 3. Kompaktinį diską su irašytais dokumentais (prašymu ir aprašymu)
Terminai
0
60 kalendorinių dienų, tačiau jei sprendimas atidėtas, tokiu atveju priklauso nuo paslaugos gavėjo, per kiek laiko pateikia papildomus dokumentus ar kt
Mokesčiai

Pagal Konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 (Žin., 2000, Nr. 108-3463) - 57,92 Eur (200 Lt)

Reikalingi dokumentai
1. Prašymas; 2. Aprašas, kuris pildomas laisva forma. Jame turi būti išvardinti sertifikavimui teikiami gaminiai, jų kodai pagal Tradicinių amatų klasifikaciją. taip pat aprašoma apie save: iš kur perimtas amatas, kiek laiko juo užsiimama, kur gaminiai pristatomi, kokios žaliavos yra naudojamos ir kt. Aprašas turi būti pagrįstas nuotraukomis. 3. Kompaktinis diskas su irašytais dokumentais (prašymu ir aprašymu)
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Paslauga galutinė. Amatininkai turintys Tautinio paveldo produktų sertifikatą gali gauti valstybės pagalbą pagal Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-398. Įvertinant atitiktį tradicijai yra labai svarbus aprašas ir papildomi dokumentai, kuriuos pateikia paslaugos gavėjas kartu su prašymu. Prašymas ir visi dokumentai pateikiami spausdintine ir elektronine (įrašyta į kompiuterinę laikmeną Word ir (arba) Pdf formatu) formomis.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu