Leidimas atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus

Leidimo kodas:: PAS28168

Leidimas išduodamas laboratorijoms, atliekančioms aplinkos elementų ir taršos šaltinių tyrimus, tikslu užtikrinti laboratorijų atliekamų tyrimų rezultatų kokybę ir patikimumą
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Paslaugų teikėjas pateikia medžiagą leidimui gauti, sumoka rinkliavos mokestį. Kompetentinga institucija įvertina laboratorijos pateiktą medžiagą Leidimui gauti, atlieka laboratorijos veiklos įvertinimą darbo vietoje, pateikia kontrolinius mėginius atliekamų tyrimų patikimumui įvertinti, priima sprendimą išduoti arba neišduoti leidimą
Terminai
0
Aplinkos apsaugos agentūra per 20 darbo dienų įvertina pateiktą medžiagą Leidimui gauti. Aplinkos apsaugos agentūra ne vėliau kaip per 20 darbo dienų atlieka laboratorijos veiklos vertinimą vietoje.
Mokesčiai

165,08 Eur (570,00 Lt)

Reikalingi dokumentai
Paraiška
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu