Tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos (ISTA) sertifikatų išdavimas

Leidimo kodas:: PAS30029

Sėklos tiekėjas, norintis gauti ISTA tarptautinį oranžinį sėklos siuntos sertifikatą, pateikia tarnybos regioniniam skyriui Prašymą paimti mėginį iš sėklos siuntos. Sėklų rūšis turi būti įrašyta ISTA taisyklių 2 A lentelėje ir įtraukta į Augalininkystės produktų tyrimų laboratorijos (skyriaus) (toliau – APKTLS) akreditavimo apimtį. Oficialiajam mėginių ėmėjui paėmus sėklos mėginį (-ius) iš sėklos siuntos ir APKTLS atlikus sėklos kokybės tyrimus pagal ISTA taisyklių tyrimų metodikas, išduodamas ISTA Tarptautinis oranžinis sėklos siuntos sertifikatas. Jei sėklos tiekėjas pageidauja gauti ISTA Tarptautinį mėlyną sėklos mėginio sertifikatą, jis, atvykęs į APKTLS ar atsiuntęs mėginį paštu ar per pasiuntinį, pateikia sėklos mėginį kartu su Prašymu dėl sėklų kokybės tyrimų atlikimo. Atlikus akredituotų augalų rūšių sėklos kokybės tyrimus, išduodamas ISTA Tarptautinis mėlynas sėklos mėginio sertifikatas.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Sėklos tiekėjas pateikia regioniniams skyriams Prašymą paimti mėginį iš sėklos siuntos (ISTA Tarptautiniamoranžiniam sertifikatui gauti), o kreipiantis į Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratoriją (skyrių) – Prašymą dėl sėklų kokybės tyrimų atlikimo arba laisvos formos prašymą (tik ISTA Tarptautiniam mėlynam sertifikatui gauti).
Terminai
8 (Kalendorinės dienos)
Paslaugos suteikimo trukmė priklauso nuo ISTA taisyklėse nustatytos tyrimo atlikimo trukmės ir pageidaujamų tyrimų skaičiaus (8─30 kalendorinių dienų).
Mokesčiai
20.0 (EUR)
Už javų, grikių, runkelių, pašarinių augalų sėklos siuntos sertifikavimą ir sertifikato išdavimą

28.0 (EUR)
Už aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos siuntos sertifikavimą ir sertifikato išdavimą

17.0 (EUR)
Už daržovių sėklos siuntos sertifikavimą ir sertifikato išdavimą

3.7 (EUR)
Už sėklos švarumo nustatymą

2.3 (EUR)
Už sėklos kitų augalų sėklų kiekio nustatymą

6.3 (EUR)
Už sėklos daigumo nustatymą

3.4 (EUR)
Už sėklos drėgnumo nustatymą

8.1 (EUR)
Už sėklos ligotumo nustatymą

3.1 (EUR)
Už sėklos gyvybingumo nustatymą

1.7 (EUR)
Už sėklų svorio nustatymą

1.7 (EUR)
Už sėklos užkrėstumo kenkėjais nustatymą

5.2 (EUR)
Už sėklos karčiųjų sėklų kiekio lubinuose nustatymą

12.0 (EUR)
Už sėklos mišinio kokybės rodiklių nustatymą, kai daiginami du komponentai

2.9 (EUR)
Už sėklos mišinio kokybės rodiklių nustatymą, už kiekvieną papildomai daiginamą komponentą

1.1 (EUR)
Už sertifikato dublikato išdavimą

Mokėjimo rekvizitai
Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5743
LT744010051001324763 AB DNB bankas
LT057044060007887175 AB SEB bankas
LT327180000000141038 AB Šiaulių bankas
LT747400000008723870 Danske Bank A/S Lietuvos filialas
LT122140030002680220 Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
LT247300010112394300 Swedbank, AB
Reikalingi dokumentai
Informacija apie sėklos siuntą ir/arba sėklos mėginį
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Rasita Kybartienė, Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijos (skyriaus) vedėjo pavaduotoja
rasita.kybartiene@vatzum.lt, +37052760341

Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Administracinė paslauga yra galutinė.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu