ISTA Tarptautinis mėlynas sėklos mėginio sertifikatas

Leidimo kodas:: PAS30030

Dauginamosios medžiagos tiekėjui pristačius sėklos mėginį, kurį paėmė ne oficialusis mėginių ėmėjas, išduodamas ISTA (Tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos ‒ ISTA) Tarptautinis mėlynas sėklos mėginio sertifikatas.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Užsakovas pateikia Tarnybos Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijai (skyriui) (toliau - APKTLS) mėginį iš sėklos siuntos ir užpildo Prašymą dėl sėklų kokybės tyrimų atlikimo. Galima mėginį su Prašymu dėl sėklų kokybės tyrimų atlikimo atsiųsti paštu ar per pasiuntinį. Jei užsakovas kreipiasi pirmą kartą, užpildomi du Sutarties dėl kokybės tyrimų atlikimo egzemplioriai. 2. Sertifikatas išduodamas, ka 2.1. mėginių ėmimas iš siuntos nebuvo Tarnybos atsakomybėje, o APKTLS yra atsakinga tik už gauto mėginio tyrimą; 2.2. tiriamų sėklų rūšis yra įrašyta ISTA taisyklėse 2A lentelėje ir yra įtraukta į APKTLS ISTA akreditavimo apimtį; 2.3. pristatyto sėklos mėginio kokybė nustatoma pagal ISTA taisykles. 3. Atlikus siuntos mėginio tyrimus, pagal to mėginio tyrimų rezultatus, išduodamas tik vienas originalus ISTA Tarptautinis mėlynas sėklos mėginio sertifikatas. 4. Sertifikatas pasirašomas Tarnybos skyriaus vedėjo ar įgalioto asmens ir patvirtinamas antspaudu. 5. Sertifikatas išduodamas dauginamosios medžiagos tiekėjui, jei sumokėta valstybinė rinkliava. 6. Sertifikatas išduodamas užsakovui ar jo įgaliotam asmeniui atvykus į APKTLS, išsiunčiamas paštu (registruota siunta).
Terminai
0
Paslaugos suteikimo trukmė priklauso nuo pageidaujamų tyrimų kiekio ir tyrimo metodų atlikimo trukmės.
Mokesčiai

Paslauga apmokestinama valstybės rinkliava. Konkretūs valstybės rinkliavos dydžiai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 "Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo". (Kainos eurais)

Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu