Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas (privalomasis higienos įgūdžių mokymas)

Leidimo kodas:: PAS28338

Privalomasis higienos įgūdžių mokymas suteikia higienos žinių ir įgūdžių, padedančių apsaugoti nustatytų profesijų darbuotojų ir gyventojų sveikatą. Darbuotojai higienos įgūdžių mokosi prieš pradėdami savo profesinę veiklą ir vėliau pasibaigus Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimo galiojimo terminui. Jūs turite užtikrinti, kad jūsų darbuotojai turėtų Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Kreipkitės į jums patogiausią įstaigą ar organizaciją, turinčią visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją privalomajam higienos įgūdžių mokymui. Licencijuotų įstaigų sąarašas: http://www.vvspt.lt/pub/imagelib/file/lic-sarasas%20_internetiniam%20puslapiui_(43).pdf
Mokesčiai

Rinkos kaina

Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu