Statinio bendraturčių sutikimas

Leidimo kodas:: PAS28340

Statinio bendraturčių sutikimas Jums reikalingas norint vykdyti veiklą gyvenamajame daugiabučiame name ir keisti patalpų paskirtį iš gyvenamųjų į komercines. Tokiu atveju turite kreiptis į gyvenamojo namo bendriją ar atskirus bandraturčius (jei jų mažiau nei 50) ir gauti jų sutikimą.
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Sutikimas pildomas laisva rašytine forma, ją pasirašo 50%+1 pastato bendrasavininkų.
Terminai
1 (Kalendorinės dienos)
Nenurodyta
Reikalingi dokumentai
Nenurodyta
Prašymo forma
Nenurodyta
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Nenurodyta


Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu