Specialiojo liudijimo išdavimas

Leidimo kodas:: PAS30131

Specialiojo liudijimo išdavimas: 1. Specialiojo liudijimo išdavimas. 2. Skubus specialiojo liudijimo išdavimas. 3. Specialiojo liudijimo dublikato išdavimas. 4. Skubus specialiojo liudijimo dublikato išdavimas.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Prašymą gauti Specialųjį liudijimą tiesiogiai pateikia asmuo ar įgaliotas asmuo, pateikęs per verslovartai.lt portalą arba atvykęs į instituciją (J. Janonio g. 24, 4 kab., Klaipėda). Specialusis liudijimas išduodamas tiesiogiai asmeniui ar įgaliotam asmeniui atvykus į instituciją (J. Janonio g. 24, 4 kab., Klaipėda).
Terminai
0
1. 4-5 darbo dienos (įprasta tvarka). 2. Per 1 darbo dieną (skubos tvarka).
Mokesčiai

1. Aštuoniolika eurų ir penkiasdešimt keturi euro centai (18,54 Eur / 64,00Lt); rinkliavos kodas - 4.423 - už Specialiojo liudijimo išdavimą. 2. Dvidešimt septyni eurai ir aštuoniasdešimt euro centų (27,80 Eur / 96,00 Lt); rinkliavos kodas - 4.424 - už skubų (per 1 darbo dieną) Specialiojo liudijimo išdavimą. 3. Trylika eurų ir trisdešimt du euro centai (13,32 Eur / 46,00 Lt); rinkliavos kodas - 4.425 - už Specialiojo liudijimo dublikato išdavimą. 4. Dvidešimt septyni eurai ir aštuoniasdešimt euro centų (27,80 Eur / 96,00 Lt); rinkliavos kodas - 4.426 - už skubų (per 1darbo dieną) Specialiojo liudijimo dublikato išdavimą.

Reikalingi dokumentai
1. Nustatytos formos prašymas išduoti Specialųjį liudijimą. 2. Pildant prašymą asmens tapatybės nustatymas prisijungiant elektroninėmis priemonėmis. Atsiimant dokumentą pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas): 1. Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą - iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius, www.vmi.lt. 2. Informacija apie egzaminų išlaikymą iš: 2.1. Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos, I. Kanto g. 7, LT-92123 Klaipėda, www.lmc.lt; 2.2. UAB "Jūrininkų treniruočių centro", Taikos pr. 81 a, LT-94114 Klaipėda, www.novikontas.lt; 2.3. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Jūros medicinos poskyrio, Liepojos g. 45, LT-92288 Klaipėda, www.jurlig.lt. 3. Informacija apie asmenis, kuriems išduoti Specialieji liudijimai - iš Lietuvos saugios laivybos administracijos Parengimo priežiūros ir diplomavimo skyriaus, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, www.msa.lt.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Lietuvos saugios laivybos administracija
msa@msa.lt, +370 46 469 602

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu