Specialiojo leidimo išdavimas aviacijos specialistui (pilotui)

Leidimo kodas:: PAS30848

CAA išduoda šiuos specialiuosius leidimus: vizualieji naktiniai skrydžiai (VFRN) (pilotams mėgėjams); akrobatiniai skrydžiai (AS); sklandytuvų išvilkimas (GT); parašiutininkų išmetimas (PAR); barstymas ir purškimas (žemės ūkio darbai) (CD); tūpti į pasirinktas iš oro aikšteles (OFL); sraigtasparnių pilotams gali būti suteikti ir kiti specialieji leidimai, kurie nurodyti orlaivio skrydžių vykdymo vadove. CAA gali išduoti leidimus atlikti ir kitų rūšių specialiuosius skrydžius, jeigu mokymas atliktas pagal CAA patvirtintas programas.
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
  • Dėl orlaivių įgulų ir orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 4R-93
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Specialiuosius leidimus išduoda CAA pretendentams, išmokusiems atitinkamos teorijos ir praktikos pagal CAA patvirtintas programas ir pateikusiems: nustatyto pavyzdžio prašymą (CAA Lic – 009, 019); atliktą programą patvirtinančius dokumentus; skraidymų knygelę; licenciją; rinkliavų kvitą.
Terminai
3 (Darbo dienos)
Mokesčiai
11.0 (EUR)
Piloto mėgėjo papildomos kvalifikacijos suteikimas

Mokėjimo rekvizitai
Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5768
LT247300010112394300 Swedbank, AB
Reikalingi dokumentai
nustatyto pavyzdžio prašymą (CAA Lic – 009, 019); atliktą programą patvirtinančius dokumentus; skraidymų knygelę; licenciją; rinkliavų kvitą.
Prašymo forma
Prašymas specialiajam leidimui gauti
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Personalo licencijavimo skyrius


Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu