Specialioji licencija vykdyti veiklą, susijusią su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais)

Leidimo kodas:: PAS30084

Šios licencijos išduodamos tik Lietuvos valstybinėms įstaigoms jų funkcijų vykdymo užtikrinimui.
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Subjektas, norintis gauti specialiąją licenciją, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą (patvirtinus elektroniniu parašu), tiesiogiai ar per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą pateikia nustatytos formos paraišką ir dokumentus. 2. Departamentas dokumentus nagrinėja. 3. Departamentas pateikia dokumentus Tarpinstitucinei komisijai. 4. Departamentas priima sprendimą išduoti specialiąją licenciją. 5. Subjektas sumoka valstybės rinkliavą už leidimo išdavimą. 6. Departamentas išduoda speicaliąją licenciją.
Terminai
0
Sprendimas dėl specialiosios licencijos išdavimo priimamas per 60 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.
Mokesčiai

Valstybės rinkliava už specialiosios licencijos išdavimą - 124 Eur

Reikalingi dokumentai
Subjektas (asmuo) pateikia: 1. Užpildytą paraiškos formą PSL-1. 2. Patalpų, kuriose subjektas versis veikla, susijusia su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), dokumentus iš Valstybės įmonės Registrų centras: 2.1. dokumento apie patalpas (Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie Nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre), patvirtinto vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, kopiją; 2.2. patalpų, kuriose subjektas versis veikla, susijusia su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), plano (iš Nekilnojamo turto objekto kadastrinių matavimų bylos), patvirtinto vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, kopiją; 2.3. patalpų eksplikacijos, patvirtintos subjekto antspaudu (jeigu jis antspaudą privalo turėti) ir vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, kopiją. 3. Kitus dokumentus, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui paprašius.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu