Specialieji reikalavimai patalpoms, kuriose ruošiami, tvarkomi ar perdirbami produktai, keliami pagal Europos parlamento ir tarybos reglamentą dėl maisto produktų higienos

Leidimo kodas:: PAS28357

Jūs, vykdydami savo veiklą, turite įsirengti patalpas, atitinkančias specialiuosius reikalavimus patalpoms, kuriose ruošiami, tvarkomi ar perdirbami produktai, keliamus pagal Europos parlamento ir tarybos reglamentą dėl maisto produktų higienos.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Patalpų, kuriuose ruošiamas, tvarkomas ir perdirbamas maistas dizainas ir išplanavimas turi atitikti geros higienos praktikai būtinas sąlygas, taip pat saugoti nuo maisto užteršimo jo ruošimo, tvarkymo ir perdirbimo metu bei laikotarpiuose tarp šių operacijų.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu